Преглед на сградите

Основна информация

Всяка сграда има максимално ниво на развитие. Когато го достигнете ще получите Съобщение, за това, че не можете да стройте повече.

Златна мина

Тази сграда ви позволява да добивате ресурса Злато. Не изисква построяването на друга сграда.

Всяко следващо ниво на Златната мина увеличава добива Ви на Злато.

Желязна мина

Тази сграда ви позволява да добивате ресурса Желязо. Не изисква построяването на друга сграда.

Всяко следващо ниво на Желязната мина увеличава добива Ви на Желязо.

Дъскорезница

Тази сграда ви позволява да добивате ресурса Дърво. Не изисква построяването на друга сграда.

Всяко следващо ниво на Дъскорезница увеличава добива Ви на Дърво.

Ферми

Тази сграда ви позволява да добивате ресурса Храна. Не изисква построяването на друга сграда.

Всяко следващо ниво на Фермите увеличава добива Ви на Храна.

Жилища

Жилищата увеличават броя на Популацията, която можете да имате в Замъка. Не изисква построяването на друга сграда.

Кaзарма

Тази сграда ви позволява да тренирате Пехота и Стрелкови единици.

В Казармата можете да тренирате:

 • Пиконосци
 • Мечоносци
 • Боец Брадва
 • Боец Боздуган
 • Стрелец малък лък
 • Стрелец голям лък
 • Арбалетисти.

Тя изисква построени Ковачница (1-во ниво) и Пазар (2-ро ниво).

Построяването на по-високо ниво на Казармата ви дава възможност да тренирате армия в по-кратки периоди от време.

Конюшня

Тази сграда ви позволява да тренирате Кавалерия.

В Конюшнята можете да тренирате:

 • Бързоходи
 • Лека Кавалерия
 • Тежка Кавалерия
 • Стрелец Конник

Tя изисква Казарма (5-то Ниво) и Ковачница (5-то Ниво).

Построяването на по-високо ниво на Конюшня ви дава възможност да тренирате Кавалерия в по-кратки периоди от време.

Работилница

Тази сграда ви позволява да строите Обсадни машини.

В Работилницата можете да правите:

 • Тарани
 • Балисти
 • Катапулти
 • Трибучети

Тя изисква Ковачница (10-то ниво).

Построяването на по-високо ниво на Конюшня ви дава възможност да строите Кавалерия в по-кратки периоди от време.

Пазар

Тази сграда ви позволява да изпращате ресурси на други играчи, да правите оферти за размяна на ресурс или да приемате оферти за ресурс от други играчи. Не изисква построяването на друга сграда.

Построяването на по-високо ниво на Пазара увеличава броя на търговците в него, което ще увеличи и количеството ресурси, с които можете да търгувате.

Ковачница

Тази сграда ви позволява да подобрите вашите показателите на вашите единици. Не изисква построяването на друга сграда.

Построяването на по-високо ниво на Ковачницата ще скъси времето необходимо за завършване на подобрение.

Лазарет

Тази сграда ви позволява да "Съживите" част от единиците, които изгубите в битка.

Тя изисква Жилища (10-то Ниво) и Ковачница (15-то Ниво).

Построяването на по-високо ниво на Лазарета повишава вашите шансове да съживите по-голям брой единици.

Стена

Тази сграда подобрява защитата на вашия Замък.

Тя изисква Казарма (1-во Ниво).

Орден

В тази сграда се тренират Благородниците, които са ви необходими за да превземете противников замък. Освен Благородници в Ордена се тренират и Специалните единици на всяка Нация.

Тя изисква Казарма (20-то Ниво), Ковачница (17-то Ниво), Жилища (25-то Ниво) и Конюшня (15-то Ниво).

Построяването на по-високо ниво на Ордена ви позволява да тренирате Благородници и Специални единици за по-кратък период от време.

Скривалище

Тази сграда ви позволява да скриете ресурса, който сте добили, когато врага ви атакува.Не изисква построяването на друга сграда.

Построяването на по-високо ниво на Скривалището ви позволява да криете повече ресурси.

Складове

С всяко следващо ниво на Складовете свободното място в тях се повишава и те могат да побират повече ресурси. Вие започвате с максимален капацитет от 500 от всеки ресурс и развиването на Складовете увеличава техния капацитет.

Не изисква построяването на друга сграда.

Замък

Замъкът има следните функции:

 • Той определя максималното количество на активни Атаки и Подкрепи, които можете да имате наведнъж.
 • Вие ще имате възможността да възстановите определено количество армия, която сте загубили като ЗАЩИТНИК.
 • Ще можете да наемете Рицар 10-то ниво в случай, че не сте достигнали максималното количество Рицари за акаунт.
 • Замъкът носи определено количество кланови точки за клановата класация, ако участвате в нея.
 • Максималния брой независими ресурсни мини и пазараи за жълтици, които можете да власеете е 5 на град. Нивото на сградата замък лимитира максималния брой от 1 до 5 на всеки 2 нива, които сте построили.

1во ниво на Замъка не изисква построяването на други сгради, но по-високите нива изискват развиването на определени нива на Стената, Пазара и Ковачницата.

Кула

Кулата дава възможност да скриете част от армията дори и някой да ви атакува. Кулата има капацитет определен от нейното ниво. Броя и типа на скритите единици зависи изцяло от вашия избор.

Не изисква построяването на друга сграда.

Нагоре