Мирни политики

Мирни политики

Мирът е двустранна политика, която се предлага от оторизираните членовена на един Клан на друг, и става валидна от момента на приемането на другата страна.

Когато два клана имате политика на мира помежду си, членовете им не могат да се атакуват. За да са в мир и двете страни трябва да се съгласят, докато при Война само едната страна е достатъчно да обяви такава политика. Предложението за примирие важи 24 часа или докато не бъде прието и продължителността му е поне 7 дни, но не повече от 56 дни.

Когато предложение за Мир бъде прието, двата клана са в Мир за избрания период и членовете им не могат да се атакуват. Когато не е избран период на примирието, то е валидно 1 седмица и след изтичането и става невалидно, когато един от клановете го прекрати. Прекратяването на Мир не означава обявяване на война, но позволява на кланове, които са били в Мир да се атакуват помежду си.

Когато на предложението за мир не бъде отговорено в периода от 24 часа от задаването му, то става невалидно. Когато е отхвърлено, изпращачът получава съобщение, което го информира че предложението му е отхвърлено. Изпращачът обаче може да отмени предложението в рамките на 24 часовия период.

Не е необходимо два клана да бъдат в обявена война, за да си предложат примирие.

Нагоре