Атака

Атака

Атаката е един от най-важните походи в играта, защото в крайна сметка той е причината вие да събирате ресурси, които по-късно ще използвате, за да тренирате и развивате вашата армия, за да атакувате противника. Когато изпратите Атака вие рискувате вашата армия. Но ако спечелите битката вие взимате Опит, допълнителни ресурси и отслабвате вашия враг за да бъде по-лесно победен и унищожен.

Ограничения:

  • Поход Атака не може да бъде изпратен ако Атакуващия и Защитника имат разлика от повече от позволените нива между тях (броя на нивата може да е различен в различните светове).
  • Лимита на Атаки и Подкрепи, които можете да изпратите зависи от нивото на вашата Таверна, умението Завоевател, Нацията и предметите на Рицаря. Въпреки това вие трябва да знаете, че когато имате 7 активни атаки към един Замък, вие ще бъдете таксуван с Храна за всяка следваща изпратена атака към тези координати и всяка поредна атака ще струва 2000 Храна повече от предишната (пример: 8таАтака струва 2000 храна, 9таатака струва 4000 храна, 10та- 6000 и т.н).

Мотивация:

Поход Атака може да се мотивира за:

  • Мотивация за Скорост;
  • Мотивация за сваляне на Лоялност (ако са включени Благородници);

Кражба на ресурси:

Ако Атакуващия е победител в битка при противников Лагер или Замък, той ще открадне ресурсите от този Замък или Лагер. Количеството на откраднатите ресурси е лимитирано от количеството ресурс, което може да носи армията. Ако е нападнат Замък без Армия, която да го защитава Атакуващия взима ресурсите независимо от това, че не се е провела битка.

Количеството на ресурсите, които могат да се откраднат също е лимитирано до 50% от ресурсите в замъка. Количеството ресурс скрито в Скривалището се изважда от общото количество и числото се дели на 2, за да се получи числото на ресурса, който ще се открадне:

Пример: Ако в замъка има общо 2000 ресурс и Скривалището може да скрие 1000, то количеството, което ще може да се открадне ще бъде 500, тъй като (2000 - 1000)/2 = 500

Ресурсите в Скривалището не могат да бъдат откраднати (освен от нации, които имат бонуса да крадат 25% от ресурсите в Скривалището).

Превземане:

Когато атакувате противников Замък има начин да го превземете. За да направите това трябва да имате Благородници в армията Ви. Когато победител в битката е Атакуващия и неговите Благородници са оцелели след битката, всеки един от тях ще намали Лоялността на Замъка с между 300 и 600 точки. Когато Лоялността на защитника падне до 0 този замък може да бъде превзет (с изключение на Столицата).

Нагоре