Увеличи капацитета на Складовете

Увеличи капацитета на складовете

Опцията Увеличи капацитета на складовете може да увеличи количеството ресурси, които вашите складове могат да поберат с 25% за период от 7 дни. Можете да видите какъв е бил капацитета на вашите складове преди и какъв е ще бъде след като ги разширите. Тази опция струва 100 жълтици и увеличава количеството ресурси, които вашите складове могат да поберат във всички замъци, които са ваше притежание.

ВАЖНО: Моля имайте предвид, че ако използвате опцията Увеличи капацитета на складовете още веднъж преди да е изтекъл 7 дневния период след първата ѝ употребата Вие няма да разширите складовете с още 25%, а ще продължите само периода, в който складовете ще са разширени.

Нагоре