Орден

Орден

Всяка Нация има своя собствена култура и традиции, които са уникални по различен начин за всяка от тях. Орденът е средството, което представя тези неща на всички.

Тази Сграда е различна за всяка нация. В нея можете да тренирате Благородници - ако атаката ви е успешна, те могат да понижат лоялността на противниковия Замък. Ако я понижат до 0, замъка става собственост на атакуващия, освен ако този замък не е Столица.

В Ордена не се тренират само Благородници, но и Специалните Единици на всяка нация, които могат да са много полезни, ако ги използвате правилно. Това прави Ордена една много важна сграда.

Благородниците имат 10 защитни и 10 атакуващи нива на подобрение. Всяко ниво на подобрение към защитата дава 10% бонус към живота на единицата. Всяко ниво на подобрение към атаката дава 10% бонус към атаката на единицата. Веднъж след като се достигне ниво 10 на защитните и атакуващи подобрения, се отключва подобрение Ветеран, което ще може да се направи. Играчът трябва да избере дали подобрението Ветеран ще се направи на Защитните или на Атакуващите показатели на единицата.

Когато достигнете ниво 3 на Ордена, ще можете да Подобрите Специалната Единица по следния начин:

Специалната единица на всяка нация има 10 защитни и 10 атакуващи нива на подобрения. Всяко ниво на подобрение Защита ще даде 5% бонус към живота на единицата. Всяко ниво на подобрение Атака дава 5% бонус към атаката на единицата.

Веднъж след като се достигне 10-то ниво на подобрение на Защита и Атака, ще можете да направите специално подобрение. То ще подобрява бонуса на Специалната единица, както е описано в таблицата по-долу.

Таблицата долу показва бонуса от Специалното Подобрение за всяка Специална единица:

Специални единици

Бонус от Подобрение

Самурай

Увеличава максимума на присъединените след битка единици до 800.

Еничар

Увеличава максимума на умението Късмет до 22%

Барабанист

Увеличава максимума на умението Лидерство до 45%

Алебардист

Увеличава максимума на умението Войн до 60%

Тевтонски рицар

Увеличава максимума на умението Войн до 60%

Хускарл

Увеличава максимума на умението Защитник до 45%

Пазител на Хана

Увеличава максимума на умението Скаут до 190%

Обсадна кула

Увеличава максимума на умението Обсада до 45%

Карвед

Увеличава максимума на умението Кавалерист до 60%

Свещеник

Увеличава максимума на умението Образование до 35%

Жрец на Тангра

Увеличава максимума на умението Лечител до 22%

Камангир

Увеличава максимума на умението Стрелец до 80%

Нивото на Ордена оказва влияние върху количеството замъци, които може да владее, както е описано в таблицата по-долу:

Order Level Максимален брой замъци
0 1
1 2
2 4
3 8
4 11

Нивото на Ордена определя колко Лоялност ще се възстановява всеки час:

Order Level Лоялност, която се покачва за 1 час
0 125
1 250
2 375
3 500
4 625

Нивото на Ордена оказва влияние върху ефективността на Благородниците и това колко Лоялност ще понижават те, както е описано в таблицата по-долу:

Order Level ЕфективностЛоялност, която понижава всеки Благородник
0 100% 300 - 600
1 80% 240 - 480
2 60% 180 - 360
3 40% 120 - 320
4 20% 60 - 120

Максимално ниво: 4

Необходими сгради:

  • Казарма (20-то ниво)

  • Ковачница(17-то ниво)

  • Жилища (25-то ниво)

  • Конюшня (15-то ниво)

Ето и изображенията на сградата Орден за всяка нация:

Българи

Византийци

Франки

Германци

Готи

Латвийци

Араби

Британци

Иберийци

Монголци

Руснаци

Перси

Нагоре