Информация за Лагер

Лагеруване

Информация за Лагер

Походът Лагеруване е начин да установите Лагер. Всеки поход Лагер трябва да има поне 100 Мечоносци и 50 Пиконосци, които да се установят и да работят в Лагера. Тази армия става "невидима" за играчите, когато е установен Лагер и се "появява", когато Лагера е повикан обратно. Ето защо не можете да изпратите тази армия в битка от Лагера и следователно тя не може да бъде убита.

Ограничения:

  • Всеки поход Лагер трябва да има поне 100 Мечоносци и 50 Пиконосци.

  • Всеки играч може да установи по 2 Лагера (до 8 с развито умение Лагеруващ или с предмет от рицаря).

  • Допълнителна Храна не може да се изпрати до лагера с Транспортен поход (цялата Храна в лагера се изпраща, когато се изпраща самия поход).

  • Походи Лагер не могат да се изпратят от Замък с Лоялност под 3001.

Нагоре