Транспортни походи

Транспортни походи

Транспортните походи се използват, за да се преместят Ресурсите (Злато, Желязо, Дърво и Храна) от единия замък на играч в замък на друг играч, или от един замък в друг на един играч. Този тип Поход се изпълнява от търговците, а не от бойни единици. Този поход се стартира от Пазара, а не от меню Армия. Количеството ресурси, които може да се транспортират зависи от броя търговци (които пък зависят от нивото на Пазара) и от количеството ресурс, което може да пренася всеки търговец (което зависи от умението Финанси и Бонуса на Расата).

Този вид поход може да бъде върнат преди да достигне целта си. Има и допълнителна опция "Без разтоварваме". Когато тя е активна търговците достигат своята цел и се връщат без да разтоварят Ресурса, без значение дали достигнатия замък е собственост на играча или на друг играч. Това може да е много полезно, защото Ресурса изпратен с подобен Поход е на сигурно място и не може да бъде заграбен от Атакуващите.

Нагоре