Лидерство

Лидерство

Това умение увеличава морала на Армията. По време на битка част от Армията с по-малко морал ще избяга и няма да вземе участие в битката.

Това умение оказва ефект преди всеки рунд от битката.

За да се изчисли количеството единици, които ще избягат, се взима под внимание умението Лидерство и на двамата играчи. По малкия процент от умението се изважда от по-големия. Тогава готовия резулта се взима. Между 10 и 30 процента от тази разлика се изчислява. Това е финалния процент популация, която ще избяга.

ПРИМЕР: Играч А има 30% Лидерство и Играч Б има 10% Лидерство. По-малкият процент се вади от по-големия (30 - 10 = 20).Резулатът е 20%. Между 10 и 30 процента от това се калкулира. Резултатите са между 2 и 6. Това означава, че между 2 и 6 процента от популацията на Играч Б ще избяга.

Вида на единиците, които ще избягат се определя на случаен принцип.

  • Чирак: 10%
  • Напреднал: 20%
  • Майстор: 30%

Нагоре