Класове и Умения

Класове и умения на Рицаря

Рицарят ви помага да развиете вашето кралство, води вашата армия и играе ключова рола в съставянето на вашата игрова стратегия.Уменията се развиват като се разпределят точки за тях. Всеки път, когато Рицаря всигне ново ниво, той получава точки. Всички тези умения са валидни само за замъка, в който е посветен рицаря. Те работят независимо от това дали рицаря е в поход или е останал в замъка.

Има 4 класа Рицари. Всеки тип Рицар има активни и пасивни умения.Всеки клас Рицар може да използва активното си умение "Наложи данък" веднъж на ден и да вземе ресурс в зависимост от нивото на рицаря.

Военачалник

Получава пасивно умение, което увеличава скоростта на трениране на единици с до 5% (0.1% на ниво)Бонусът от това умение се увеличава автоматично всеки път, когато Рицаря вдигне ниво и вие не трябва да разпределяте точки на него. За всяко ниво Рицаря взима бонус от 0.1% за времето необходимо за трениране на единици.

Пример:

Ако вашия Рицар в ниво 20, бонуса за времето необходимо за трениране на единици ще бъде 2% (20 * 0.1 = 2%).

Настрани от това пасивно умение този тип Рицар има също следните умения, които могат да бъдат развивани до определено ниво, в зависимост от количеството точки разпределени по тях:

 • Този Рицар увеличава живота на всички пехотни единици, които са под негово командване. За всяка точка изхарчена за това умение здравето на пехотните единици ще се увеличава с 0.5%. Максималния бонус от това умение е 20%.

 • Военачалникът има също умение, което увеличава и товаримостта на всички единици, които са на поход Атака. Този бонус е 0.3% за всяка точка разпределена за това умение, като максималния бонус е 12%.

 • Още едно велико умение, което притежава този клас Рицар, увеличава максималния шанс за понижаване на едно ниво от сграда. Моля имайте предвид, че това имение не добавя към шанса за понижаване на ниво, а само увеличава горната граница на шанса, която може да бъде достигнета. Бонуса дава по 0.2% за всяка точка разпределена в умението, като максимума е 8%.

За да получите максимума от определено умение трябва да разпределите 40 точки на него;

Земевладелец

Получава пасивно умение, което увеличава скоростта на строене на сгради с до 10% (0.2% на ниво)Бонусът от това умение се увеличава автоматично всеки път, когато Рицаря вдигне ниво, и вие не трябва да разпределяте точки на него. За всяко ниво Рицаря взима бонус от 0.2% за времето необходимо за строене на сгради.

Пример:

Ако вашия Рицар е ниво 20, бонуса за времето необходимо за строене на сгради ще бъде4% - 20 * 0.2 = 4%.

Настрани от това пасивно умение този тип Рицар има също следните умения, които могат да бъдат развивани до определено ниво, в зависимост от количеството точки разпределени по тях:

 • Земевладелецът е способен да увеличи популацията на Кулата, в замъка, в който е посветен с до 40%. Капацитета на кулата се покачва с 1% за всяка точка разпределена на това умение.
 • Този Рицар прави и стената на замъка ви много по-силна, като увеличава едновременно нейния живот и сила. Те се увеличават с 1% за всяка точка разпределена на това умение, като максимума е 40%.
 • Третото умение, което Земевладелеца притежава, увеличава капацитета на Складовете до 12%. Бонуса за всяка точка разпределена на това умение е 0.3%.

Търговец

Получава пасивно умение, което намалява продължителността на търговските походи с до 50% (1% на ниво)Бонусът от това умение се увеличава автоматично всеки път, когато Рицаря вдигне ниво и вие не трябва да разпределяте точки на него. За всяко ниво Рицаря взима бонус от 1% за времето необходимо за извършване на търговски поход.

Пример:

Ако вашия Рицар в ниво 20, бонуса за времето необходимо за извършване на търговски поход ще бъде 20% (20 * 1 = 20%). Това значи, че ако нямате Рицар времето за извършване на търговски поход е 60, а ако имате Рицар ще бъде 48 минути;

Настрани от това пасивно умение този тип Рицар има също следните умения, които могат да бъдат развивани до определено ниво, в зависимост от количеството точки разпределени по тях:

 • Търговецът има умението да увеличава товаримостта на търговците в Пазара с до 40%. За всяка точка резпределена на това умение капацитета на търговците ще се увеличава с 1%.
 • Този Рицар може също да увеличи товаримостта на всички единици, които са под негово командване. За всяка точка разпределена на това умение, товаримостта на всички единици ще се увеличава с 0.3%, като максимума, който може да се достигне е 12%.
 • Друго умение, което притежава този Рицар е да увеличава живота на обсадните машини с до 20%. Бонуса за всяка точка разпределена на това умение е 0.5%.

Шпионин

Получава пасивно умение, което увеличава скоростта на подобренията на единиците с до 15% (0.3% на ниво)

Бонусът от това умение се увеличава автоматично всеки път, когато Рицаря вдигне ниво, и вие не трябва да разпределяте точки на него. За всяко ниво Рицаря взима бонус от 0.3% за времето необходимо за завършване на подобрение на единица.

Пример:

Ако вашия Рицар е ниво 20, бонуса за времето необходимо за завършване на подобрение на единица ще бъде0.3 * 20 = 6%. Това значи, че ако нямате Рицар времето за завършване на подорение е 50, а ако имате Рицар ще бъде с 5 минути по-малко - 45 минути;

Настрани от това пасивно умение този тип Рицар има също следните умения, които могат да бъдат развивани до определено ниво, в зависимост от количеството точки разпределени по тях:

 • Шпионинът може да увеличи живота на Стрелеца Конник с 1% за всяка разпределена точка на това умение. Максималния бонус от това умение е 40%.
 • Този Рицар също така увеличава и силата на Бързоходите, като увеличава едновременно тяхното Здраве и Атака с до 10%. Бонусът за всяка разпределена на това умение точка е 0.25%.
 • Шпионинът може да увеличи капацитета на Скривалището като се разпределят точки на това умение. За всяка разпределена точка на това умение капацитета ще нараства с 0.5%, като максималния бонус е 20%.

Рицарите могат да достигнат до 50то ниво на Престиж. Те получават точки престиж от мисии и от водене на битки.

Всяко ниво на Престиж дава на Рицаря стат - точки, които се използват за подобрение на неговите статистики.

Нагоре