Klasy i Zdolności

Rycerze przyczyniają się do rozwoju twojego królestwa, dowodzą Armią i odgrywają kluczową rolę w tworzeniu strategii. Zdolności są rozwijane poprzez punkty umiejętności. Za każdym razem, gdy Rycerz osiąga prestiżowy poziom, zdobywa punkty zdolności. Wszystkie te zdolności wpływają tylko na zamek, który znajduje się pod kontrolą Rycerzy. Działają one niezależnie od tego, czy Rycerz znajduje się w trakcie marszu, czy znajduje się na Zamku.

Są 4 klasy rycerstwa. Każdy bohater ma czynne i bierne zdolności. Każda klasa rycerstwa może używać swoich czynnych zdolności "Nakładanie podatku" raz dziennie i zdobywanie Surowców . Wszystko zależy od prestiżu poziomu i szybkości świata gry.

Marszałek

Otrzymuje bierną zdolność, który wpływa na zwiększenie szybkości szkolenia jednostki nawet o 5% (0.1 % za każdy poziom). Premia z tej zdolności wzrasta automatycznie za każdym razem, gdy Rycerz zdobywa poziom i nie musisz na nią tracić punktów. Na każdym poziomie Rycerz dostaje bonus 0.1% czasu potrzebnego do szkolenia jednostek.

Na przykład:

Jeżeli twój Rycerz jest na poziomie 20, bonus na czas potrzebny na szkolenie jednostek wyniesie 2%, bo 20*0.1 =2%.

Oprócz tej biernej zdolności, ten rodzaj Rycerza ma również następujące możliwości, które mogą być rozwinięte do pewnego poziomu, w zależności od ilości punktów na nie wydanych:

 • Ten Rycerz zwiększa żywotność wszystkich jednostek piechoty, które są pod jego dowództwem. Za każdy punkt przeznaczony na tę zdolność, zdrowie wszystkich jednostek piechoty zwiększa się o 0.5%. Maksymalny bonus otrzymany z tej zdolności może wynieść 20%.
 • Marszałek ma również możliwość zwiększania ładowności wszystkich jednostek, które wyruszyły w Marszu Sprzątanie. Bonus przy ładunku wynosi 0.3% za każdy punkt przeznaczony na tę zdolność. Maksymalnie może wynosić 12%.
 • Inną zdolnością w tej klasie Rycerstwa jest zwiększanie maksymalnej szansy na zniszczenie budynku. Proszę pamiętać, że ta zdolność nie daje szansy na zniszczenia budynku, ale tylko zwiększa maskymalną szansę na jego zniszczenie. Bonus za punkty przeznaczone na tę umiejętność wynosi 0.2%, a maksymalnie może wynosić 8%.

Aby dostać maksymalny bonus od określonej zdolności, trzeba wydać na nią 40 punktów;

Gospodarz

Otrzymuje bierną zdolność, która zwiększa szybkość konstrukcji budynku do 10% (0.2% za każdy poziom). Premia z tej zdolności wzrasta automatycznie za każdym razem, gdy Rycerz zdobywa poziom i nie musisz na nią tracić punktów. Na każdym poziomie Rycerz dostaje bonus 0.2% czasu potrzebnego na konstruowanie budynków.

Na przykład:

Jeżeli twój Rycerz jest na poziomie 20, bonus na czas potrzebny na konstrukcję budynków wyniesie 4%, bo 20*0.2 =4%.

Oprócz tej biernej zdolności, ten rodzaj Rycerza ma również następujące możliwości, które mogą być rozwinięte do pewnego poziomu, w zależności od ilości punktów na nie wydanych:

 • Gospodarz jest w stanie zwiększyć populację Wieży, w wybranym Zamku do 40%. Pojemność Wieży wzrasta o 1% za każdy punkt wydany na tę umiejętność.
 • Ci rycerze mogą również sprawić, by mur ich zamku był mocniejszy, zwiększając zarówno jego żywotność jak i atak o 1% za każdy punkt przeznaczony na tę umiejętność, do maksymalnych 40%.
 • Trzecia możliwość to zwiększenie zdolności magazynów do 12%. Bonus za każdy punkt wydany na tę umiejętność wynosi 0.3%.

Kupiec

Otrzymuje zdolność pasywną, która redukuje marsze handlowe nawet do 50% (1% na poziom). Premia z tej zdolności wzrasta automatycznie za każdym razem, gdy Rycerz zdobywa poziom i nie musisz na nią tracić punktów. Na każdym poziomie Rycerz dostaje bonus 0.2% czasu potrzebnego na zakończenie marszu handlowego.

Na przykład:

Jeżeli twój Rycerz jest na poziomie 20, bonus na czas potrzebny na zakończenie marszu wyniesie 20%, bo 1*20 =20%. To oznacza, że bez Rycerza, czas na zakończenie marszu wynosi 60 minut, a z Rycerzem wyniesie tylko 48 minut.

Oprócz tej biernej zdolności, ten rodzaj Rycerza ma również następujące możliwości, które mogą być rozwinięte do pewnego poziomu, w zależności od ilości punktów na nie wydanych:

 • Ten rycerz ma możliwość zwiększenia ilości Kupców na rynku do 40%, Za każdy punkt przeznaczony na tę umiejętność zwiększy się ona o 1%.
 • Ten Rycerz może również zwiększyć ładowność wszystkich jednostek pod jego dowództwem. Za każdy punkt przeznaczony na tę umiejętność ładowność jednostek zwiększa się o 0.3%, do maksymalnych 12%.
 • Inną umiejętnością tych Rycerzy jest życia ich Maszyn oblężniczych do 20%. Bonus za każdy punkt wydany na tę umiejętność wynosi 0.5%.

Szpieg

Otrzymuje pasywną zdolność do zwiększania szybkości ulepszeń jednostek nawet do 15% (0.3% za każdy poziom). Premia z tej zdolności wzrasta automatycznie za każdym razem, gdy Rycerz zdobywa poziom i nie musisz na nią tracić punktów. Na każdym poziomie Rycerz dostaje bonus 0.3% czasu potrzebnego na zakończenie awansu jednostki.

Na przykład:

Jeżeli twój Rycerz jest na poziomie 20, bonus na czas potrzebny na zakończenie marszu wyniesie 6%, bo 0.3*20 =6%. To oznacza, że bez Rycerza, czas na zakończenie awansu wynosi 50 minut, a z Rycerzem pięć minut mniej, czyli 45;

Oprócz tej biernej zdolności, ten rodzaj Rycerza ma również następujące możliwości, które mogą być rozwinięte do pewnego poziomu, w zależności od ilości punktów na nie wydanych:

 • Rycerz Szpieg może zwiększyć życie jednostek Łuczników Kawalerii o 1% za każdy punkt wydany na tę umiejętność. Maksymalny bonus z tej zdolności wynosi 40%.
 • Ten Rycerz wpływa również na siłę Szpiegów, poprzez zwiększanie ich żywotności i ataku o 10%. Bonus za każdy punkt przeznaczony na tę umiejętność wynosi 0.25%.
 • Szpieg może również zwiększać zdolności Schronienia dzięki punktom przeznaczonym na tę umiejętność. Za każdy punkt pojemność Schronienia wzrośnie o 0.5%, do maksymalnych 20%.

Rycerze mogą uzyskać 50 prestiżowych poziomów. Ich poziom rośnie poprzez otrzymywanie wyróżnień na misjach i poprzez kierowanie armiami w bitwach.

Za każdy prestiżowy poziom rycerz zdobywa punkty, które mogą poprawić jego statystyki.

Wróć na górę