Brytowie: Dobosz

Informacje

Dobosz zwiększa moralność twojej armii.

Każdy Dobosz dodaje 0.5% do umiejętności Przywódca. Bonus jest dodawany na początku każdej rundy i zależy od ilości Doboszów, którzy przetrwali poprzednią rundę.

Przykład: Jeżeli na początku rundy 1. masz 10 Doboszów i oni przeżyją, dają ci bonus 10 * 0.5 = 5% umiejętności Przywódca.

Jeżeli w tej rundzie bitwy 4 Doboszów zginie, w następnej rundzie dostaniesz tylko 3% bonus umiejętności Przywódca, ponieważ 6 * 0.5 = 3%.

Oprócz przyznawania premii, Doboszowie również zwiększają maksimum nabytego bonusu, wykraczając poza limit wytyczony przez umiejętności.

Limit wynosi 36% i może być osiągnięty również przez połączenie bonusu z Umiejętnością lub z samej umiejętności.

Przykład:

Jeżeli umiejętność Przywódca masz rozwiniętą do poziomu Zaawansowanego, to przynosi ci 20% do Przywództwa. Jeżeli masz również co najmniej 40 żywych Doboszów, dodadzą ci dodatkowe 20%. W ten sposób bonus umiejętności osiąga maksymalne 40%. Inna opcja może być taka, że nie będziesz chciał wydać punktów umiejętności na umiejętność Przywódca. W takim wypadku możesz osiągnąć maksimum z samych Umiejętności. Do tego potrzebujesz 80 żywych Janczarów, wówczas limit wyniesie 40% (80 * 0.5 = 40%).

Po 3. ulepszeniu tej jednostki, limit na umiejętność Przywódca dodatkowo zwiększy się do 45%. Ten odsetek będzie możliwy poprzez użycie 1 z 2 schematów wymienionych powyżej.Zapamiętaj, że niezależnie od ilości Doboszów, którzy przeżyli, na początku rundy bonus za umiejętność nie może przekroczyć wymienionego limitu 40% (45% jeżeli 3. ulepszenie specjalnej jednostki zostanie rozwinięte).

Przykład:

Jeżeli na początku rundy masz 100 ocalałych Doboszów, uzyskany bonus nie będzie równy 100 * 0.5 = 50%. Bonus zostanie ograniczony do wspomnianej granicy 40% (45% jeżeli 3. ulepszenie specjalnej jednostki zostanie rozwinięte).

Rodzaj jednostki: Specjalna Jednostka

Wymagane budynki

  • Zamek (poziom 1.)

Charakterystyka: Dostępna tylko dla Brytów.

Ta jednostka otrzymuje bonusy z umiejętności Obrońca i Wojownik.

Surowce
Złoto: 350 Populacja: 10
Żelazo: 100 Prędkość: 15
Drewno: 100
Pożywienie: 200

Siła i zdrowie
Siła przeciw piechocie: 100
Siła przeciw kawalerii: 100
Siła przeciw strzelcom: 100
Siła przeciw budynkom: 10
Siła przeciw machinom: 100
Zdrowie: 500
Zasięg: 1

Wróć na górę