Obóz

Obóz jest tymczasowym domem dla twoich Armii. W każdym miejscu na Mapie, gdzie nie ma Zamku i żadnej innej przeszkody, można rozbić Obóz. W obozie nie można tworzyć Budynków.

Obóz jest zakładany przez tzw. Wyprawę Obozowisko. Każda taka Wyprawa Obozowisko musi mieć co najmniej 100 Szermierzy i 50 Pikinierów, którzy zakładają Obóz i w nim pracują. Ta Armia staje się "niewidoczna" dla gracza, gdy Obóz jest zakładany i "pojawia się", gdy Obóz jest zwijany. To dlatego ta Armia nie może zostać wysłana na Wyprawę z Obozu i dlatego też nie może zostać zabita.

Gdy Obóz został założony, możesz przenieść swoją Armię do Obozu za pomocą Wyprawy Transfer. Możesz wysłać Wyprawy z Obozu, a twój wróg może posłać Wyprawę do twojego Obozu.

Wyprawy, które mogą być wysłane z obozu to:

 • Atak;
 • Sprzątanie;
 • Szpiegowanie;
 • Wyprawy Łączone;

Gdy Wyprawa wyruszyła z Obozu, może iść nawet 5 godzin w jednym kierunku. Twój Obóz może zostać zaatakowany przez innych graczy, ale ty ze swojego Obozu nie możesz wysłać Ataku ze Szlachcicem do aktywnych Zamków gracza.

Wymagania Żywności:

Obóz wymaga 1 porcji żywności na godzinę dla każdej jednostki Populacji (surowce muszą być w Obozie). Żywność jest zabierana co 10 minut o xx:08., xx:18., xx:28., xx:38., xx:48. i xx:58. minucie każdej godziny. Jeżeli w Obozie nie ma wystarczającej ilości jedzenia, żołnierze zaczynają losowo umierać co 10 minut w ilości 20% na godzinę. Żywność może zostać wysłana do Obozu jedynie za pomocą odpowiednich konfiguracji. To oznacza, że gracz nie może wysłać Wyprawy Transport z dodatkową żywnością do swojego Obozu.

Zapamiętaj: Na niektórych światach Obozy zużywają żywność gdy gracz jest zbanowany, podczas gdy na niektórych tak się nie dzieje. Gdy na koncie gracza automatycznie włączy się tryb Wakacji spowodowany przez bana, Obozy będą się domagały pożywienia.

Czas trwania, powrót i przeludnienie:

Mimo że Obozy mogą być zawrócone do głównego zamku w dowolnym czasie, nawet jeżeli spodziewane są na niego Ataki, czas ich trwania wynosi 120 godzin. Po upływie 120 godzin Armia zawraca automatycznie do Zamku, z którego wyruszyła. Jeżeli w Obozie były jednostki pochodzące z różnych Zamków a Obóz jest zwijany, Surowce dzielone są losowo między Jednostkami. Jeżeli w Obozie znajduje się więcej Surowców niż Armia może przenieść, Surowce, które nie mogą być zabrane pozostają na Mapie jako te, które można zagarnąć poprzez opcję Sprzątanie. Populacja Obozowiska jest liczona jako Pracująca Populacja w Armii swego macierzystego Zamku. Jeżeli w Zamku jest Przeludnienie, ludność Armii zaczyna umierać. 5% ludności podczas Przeludnienia umiera losowo, dopóki Populacja nie powróci do normalnego poziomu.

Ograniczenia:

 • Wyprawa może trwać 5 godzin od wyjścia z Obozu.
 • Każdy gracz może utworzyć 2 Obozy (do 8 obozów, jeśli posiada Umiejętność Obozowisko).
 • Dodatkowa Żywność nie może być wysłana do Obozu za pomocą Wyprawy Transport (cała żywność do Obozu jest wysyłana wraz z Wyprawą, która tworzy Obóz).
 • Wyprawy Obozowiska nie mogą być wysłane z Zamku, gdy jego Lojalność jest mniejsza niż 3001.
 • Jeżeli Lojalność Zamku spadnie poniżej 3001, podczas gdy Obóz już istnieje (wysłany z danego Zamku) jest zwijany automatycznie.
 • Ludność Obozu liczy się jako Populację Zamku zaliczaną do Armii.
 • Kiedy jest Przeludnienie w Obozie i odpowiednio w Zamku, z którego Obozowisko zostało wysłane, pojawi się okno Przeludnienie w Obozie.
 • Gracze nie mogą przejść w tryb Urlop, jeśli mają założone Obozy lub aktywną Wyprawę Wsparcie.
 • Ataki ze Szlachcicami z Obozu mogą być wysyłane tylko do Zamków nieaktywnych graczy.

Wróć na górę