Przegląd Bitwy

Bitwy są całym urokiem gry. Wszyscy gracze budują swoje Kopalnie i Farmy, by zdobyć Surowce, które z kolei służą im do budowy Baraków i Stajni, gdzie mogą szkolić Jednostki bitewne, a następnie wysłać je przeciw wrogowi. Wszystkie więc przedsięwzięcia sprowadzają się do Bitew.

W Bitwie są zawsze - Atakujący i Obrońcy. Bitwę zawsze zaczyna Atakujący, idąc na Obrońcę, a jeśli go pokona, walczy z jego Wsparciem (jeżeli takie jest). Jeżeli Atakujący pokona również posiłki wroga, może zagrabić Surowce z jego Zamku.

Jeżeli Bitwa ma dojść do skutku, Atakujący musi dysponować co najmniej jedną Jednostką Bitewną, którą będzie mógł wysłać do miejsca, w którym znajdują się jego przeciwnicy. Z drugiej strony Obrońca nie musi posiadać żadnych Jednostek. Atakujący może mieć szczęście i zaatakować bezbronny Zamek.

Różnica w Poziomach

Oczywiście w Bitwach istnieją pewne ograniczenia. Różnica w poziomach jest wówczas, gdy silniejszy gracz wyśle Atak lub Marsz Szpiegowski do słabszego gracza. Różnica poziomów nie może być jednak większa niż określona różnica, aby Marsz mógł być wysłany. Gdy Atakujący jest na wyższym poziomie niż Obrońca (ale różnica jest w granicach limitu), Obrońca otrzymuje 5% bonus do Umiejętności Obrońca, do każdego poziomu różnicy.

Bitwa

Każda Bitwa składa się z 1 do 12 rund. W każdej rundzie wszystkie grupy znajdujące się na polu walki, próbują wymierzyć ciosy prosto w przeciwnika. Na początku każdej rundy zarówno Jednostki Atakujące jak i Obrońcy dzielą się na grupy w zależności od ich typu (Piechota, Łucznicy, Kawaleria), ale w każdej grupie może być różna ilość Jednostek tego samego typu. Runda się kończy, gdy wszystkie grupy Armii Atakującej i Obronnej wykonały swoje uderzenia.

Bitwa się kończy, gdy jedna strona pokonała Jednostki drugiej strony lub gdy osiągnięta została maksymalna ilość rund.

Po każdej Bitwie sporządzany jest raport z podaniem wyników Bitwy. Wyniki mogą być następujące:

 • Atakujący jest zwycięzcą - jeśli zwycięży, kradnie dostępne Surowce z Zamku Obrońcy lub z jego Obozu.
 • Obrońca jest zwycięzcą - jeżeli Atakujący został pokonany, z Zamku i Obozu Obrońcy nie mogą być skradzione żadne Surowce.
 • Remis - żadne Surowce nie mogą być skradzione w przypadku remisu.

Pamiętaj: jeżeli Obrońca pokonał napastnika w pierwszej rundzie Bitwy, Atakujący otrzymuje wiadomość, że bitwa skończyła się tak szybko, iż nikt nie jest w stanie opowiedzieć jej przebiegu. W takim wypadku, jedynie Obrońca otrzymuje Raport z Bitwy.

Przebieg Bitwy

Gdy Atakujący dociera do współrzędnych Obrońcy, a ten ma tam armię, Bitwa między dwoma stronami zaczyna się i przebiega w następujący sposób:

 • Informacja o Armiach graczy zostanie załadowana ( typ i liczba jednostek, Awans i Formacja);
 • Bonusy z Umiejętności, Rycerze i Specjalne Jednostki są stosowane;
 • Szansa Atakującego na zniszczenie Budynku jest przeliczana;
  1. runda zaczyna się:
 • Bonusy z Umiejętności, Rycerze i Specjalne Jednostki są stosowane;
 • Wszystkie Jednostki są podzielone na grupy, by mogły zastosować swoje uderzenie;
 • Każda grupa ma swoje uderzenie według którego kolejno atakuje;
 • Bonus z Umiejętności Szczęście jest stosowany;
 • Bonus ze Specjalnej Jednostki Kapłan Tangry jest dodany do Umiejętności Uzdrowiciel; bonusy są stosowane;
 • Koniec rundy.
 • Gdy runda się kończy, nowa się zaczyna (chyba że jedna ze stron zostanie pokonana lub maksymalna dopuszczalna liczba rund zostanie osiągnięta).
 • Obliczenia szans przetrwania obydwu stron zostały wykonane.
 • Jeżeli jest Wsparcie, Obrońca zostaje pokonany, Bitwa zaczyna się od początku, a wspierający zajmują miejsce Obrońcy.
 • Jeżeli Atakujący wygrał i Surowce są dostępne, kradnie je.

Kolejność Atakowania

Jednostki w Bitwie atakują jednocześnie, nie dokładnie w tym samym czasie, ale razem według kolejności. System ataków nie jest trudny. Jednostki atakują w następującej kolejności:

  1. Artyleria Oblężnicza.
  1. Łucznicy i Mur.
  1. Kawaleria.
  1. Piechota i Specjalne Jednostki.
  1. Rycerze.

Innymi słowy, jeśli masz Artylerię Oblężniczą, uderzy ona w Mur nim ten zdąży zaatakować inną jednostkę z twojej armii.

Jest tu jednak pewien haczyk - jeśli umieścisz swoje jednostki poza zasięgiem Muru (zazwyczaj) przeciwnika, stracisz linię frontu w tej rundzie, druga linia przesunie się do przodu i wejdzie w zasięg wroga.

Wróć na górę