Wyprawy Handlowe

Wyprawy handlowe są używane do handlu ofertami. Oferty są propozycjami handlu Surowcami.

Na przykład:

Gracz A ma dużą ilość Złota, ale nie ma Drewna. Zamieszcza więc ofertę wymagającą 1000 Drewna i w zamian oferuje 1000 Złota (wartości są przykładowe; oczywiście możesz wymagać więcej Surowców niż oferujesz w zamian). Gracz B jest natomiast w odwrotnym położeniu - potrzebuje Złota, ale ma sporo Drewna. Gracz ten przegląda oferty i znajduje ofertę gracza A. Jeżeli oferta jest przyjęta przez innego gracza, pewna ilość wolnych handlowców, w zależności od ich ładowności, transportuje wynegocjowane Surowce do Zamku autora oferty. W tym samym czasie handlowcy drugiego gracza transportują Surowce do Zamku gracza, który odpowiedział na ofertę.

Ograniczenia:

  • Armia nie może być wysłana na Wyprawę handlową.
  • Ta Wyprawa nie może być odwołana.
  • Opcja "nie rozładowywać" nie jest dostępna.
  • Ta Wyprawa nie może być Motywowana.
  • Gracz nie może zaakceptować oferty, jeżeli nie ma odpowiedniej ilości Surowców w celu wymiany, jeżeli osiągnął już limit Wypraw lub gdy nie ma wystarczającej ilości kupców.

Wróć na górę