Dołączenie do Klanu

Każdy gracz ma prawo być członkiem tylko jednego Klanu. Aby przyłączyć się do Klanu, każdy zawodnik musi wysłać aplikację, klikając w link "Przyłącz do tego klanu" znajdujący się na stronie Klanu. Aplikacja ta jest przesyłana do członków Klanu, którzy mają odpowiednie uprawnienia do przyjmowania nowych członków. Członkowie Klanu widzą informację o nazwie kandydata i Doświadczeniu, a sama nazwa aplikującego stanowi link do profilu gracza.

Jeśli wniosek zostanie zatwierdzony, kandydat otrzymuje wiadomość, że dołączył do Klanu.

Jeżeli wniosek zostanie odrzucony, kandydat otrzymuje wiadomość, że jego aplikacja została odrzucona.

Jeśli wniosek nie zostanie rozpatrzony w ciągu 5 dni jego aktywności, oznacza to, że został automatycznie odrzucony.

Wniosek jest aktywny 5 dni. Nie ma ograniczeń w ilości aplikacji, jakie gracz może wysłać. Jeżeli gracz próbuje się dostać do więcej niż jednego Klanu w tym samym czasie i jego aplikacja została rozpatrzona pozytywnie w którymś z Klanów, pozostałe aplikacje tracą swoją ważność.

W każdej chwili gracz może:

  • opuścić Klan z własnej woli;
  • być wyrzuconym z Klanu;

Jeżeli gracz opuści (lub zostanie wyrzucony) z Klanu, nie może przyłączyć się do żadnego innego Klanu przez najbliższych 7 dni (co najmniej).

Wróć na górę