Charakterystyka Jednostki

Charakterystyka JednostkiKażda jednostka ma pewne cechy, które określają jej siłę i wsparcie. Ty decydujesz, jaki rodzaj Jednostek chcesz szkolić w Zamku, by stworzyć najsilniejszą Armię.

Wyróżniamy następujące cechy:

  • Ludność – ilość wolnej Ludności, jaką Jednostka musi przeszkolić.
  • Życie – ilość uszkodzeń, jaką Jednostka może wytrzymać przed śmiercią.
  • Zakres ataku – maksymalna odległość, z której Jednostka może zaatakować.
  • Niesienie ciężaru – ilość Surowców, jakie Jednostka może dźwigać.
  • Szybkość – odległość, jaką Jednostka może przebyć przez określony czas.
  • Siła przeciw Budynkom (Mur) – ilość uszkodzeń, jaką Jednostka może zadać podczas zajmowania Budynków.
  • Siła przeciw Piechocie – ilość uszkodzeń, jaką Jednostka może zadać Piechocie.
  • Siła przeciw Łucznikom – ilość uszkodzeń, jaką Jednostka moze zadać Łucznikom.
  • Siła przeciw Kawalerii – ilość uszkodzeń, jaka Jednostka może zadać Kawalerii.
  • Siła przeciw Maszynom – ilość uszkodzeń, jaką Jednostka może zadać Maszynom.

Wróć na górę