Lider klanu

Każdy Klan ma Lidera, który posiada wszelkie uprawnienia potrzebne do zarządzania nim.

Gdy gracz tworzy Klan, staje się jego Liderem. Ale jeżeli gracz nie jest aktywny przez ponad 14 dni (20 dni, jeżeli ma aktywny Urlop), nowym Liderem automatycznie zostaje gracz z Klanu z największym Doświadczeniem. Lider może przekazać wybór Przywódcy członkom Klanu.

Lider może tworzyć różne rankingi uprawnień i przypisywać je członkom klanu. Każdy ranking może zawierać niektóre (lub wszystkie) z następujących opcji:

  • Wyrzucenie członków z Klanu (poza Liderem);
  • Tworzenie rankingów i przypisanie do nich pozostałych członków;
  • Przypisywanie członków do rankingów;
  • Ustalanie Polityki Klanu;
  • Edytowanie informacji o Klanie;
  • Akceptowanie nowych członków Klanu;
  • Wysyłanie masowych Wiadomości do wszystkich członków Klanu;
  • Moderowanie forum Klanu.

Przywódca ma wszystkie te uprawnienia. Uprawnienia mogą być wycofane tylko wtedy, gdy zmieni się Przywódca.

Wróć na górę