Populacja

Populacja jest istotnym elementem tworzącym silne królestwo. Jest to, mówiąc wprost, grupa ludzi, którzy żyją w twoim Zamku. Ludność potrzebna jest do pracy przy Budynkach i do tworzenia Armii.

Istnieją dwa rodzaje Populacji:

  • Populacja Pracująca – to ludność pracująca przy Budynkach lub tworząca Armię. Dla zwiększenia dobrobytu królestwa pracują bardzo ciężko czy to w Zamku, czy podczas Bitwy.
  • Populacja Wolna – to ludność, która zostaje po odjęciu z Całej Populacji ludności tworzącej Populację Pracującą. Ci ludzie cierpliwie czekają, aż dasz im jakieś zadanie do wykonania, więc kiedyś również mogą mieć swój udział w pomocy i wspieraniu królestwa.

Populacja jest używana do:

  • Pracy przy Budynkach – Budynki, z których wydobywa się Surowce zatrudniają minimum ludzi, którzy w nich pracują. Jeżeli umieścisz tam dodatkowych pracowników, produkcja Surowców wzrośnie. Kuźnia nie wymaga Populacji, ale jeśli umieścisz w niej pracowników Awans dokona się szybciej. Aby zmienić ilość Populacji w budynku, dwukrotnie kliknij na Budynku, aby otworzyć panel informacji i użyć suwaka (musisz kliknąć "Zachowaj zmiany", aby wprowadzić zmiany). Jeżeli masz Wolną Populację, ale nie można ich wysłać do pracy przy Budynkach oznacza to, że Budynki muszą być awansowane do wyższego poziomu, by przyjąć większą ilość pracowników.
  • Do trenowania Jednostek – każda Jednostka wymaga pewnej ilości Wolnej Populacji do jej szkolenia. Miecz i zbroja to bezużyteczne narzędzia, jeżeli nie włada nimi Żołnierz. Ostatecznie musimy znaleźć kogoś, kto będzie szkolił i kogoś kto będzie szkolony, a następnie wysłany na Bitwę.

Sposoby zdobywania Populacji:

  • Mieszkania – populacja jest zdobywana poprzez rozwój Mieszkań. Wyższy poziom Mieszkań to więcej miejsca, a tym samym więcej Populacji może zamieszkać w twoim Zamku.
  • Zatrudnianie Populacji – możesz skorzystać z opcji Zatrudnianie Populacji, aby zwiększyć liczbę twojej Populacji o 20%. zatrudniona Populacja pracuje tak dobrze, jak zwykli ludzie żyjący w twoim Zamku.

Maksymalna ilość Populacji zależy od poziomu, na jakim znajdują się Mieszkania. Zamek nie może mieć więcej niż 50 894 maksymalnej ilości Populacji (nawet jeśli aktywuje opcję Zatrudnianie Populacji).

Wróć na górę