Statystyki Rycerza

Każdy Rycerz zdobywa poziomy, niezależnie od poziomu konta. Prestiż uzyskuje się poprzez wypełnianie misji i branie udziału w bitwach.Rycerz zdobywa punkty atrybutów za każdym razem, gdy osiąga kolejny poziom prestiżu. Te punkty mogą być wykorzystane do zwiększenia jednego z następujących atrybutów do 30 punktów każdy:

  • Moc - ten atrybut zwiększa obrażenia zadane wszystkim jednostkom za wyjątkiem Muru. Ilość obrażeń zależy od wyposażenia. Każdy punkt zwiększa moc o 3%. Moc również rośnie w zależności od ustalonej ilości otrzymywanej na każdym prestiżowym poziomie.
  • Witalność - to atrybut, który zwiększa rycerskie punkty zdrowia. Każdy punkt zwiększa maksymalne zdrowie rycerza o 3%. Punkty zdrowia zwiększają się w zależności od ustalonej kwoty za każdy osiągnięty poziom prestiżu.
  • Mobilizacja - każdy punkt zwiększa szybkość armii o 0.2%, a szybkość misji o 1%.
  • Wytrzymałość - rycerze tracą wytrzymałość, gdy są na misji. Każdy punkt zwiększa maksymalne punkty wytrzymałości o 8.

Jeżeli nie jesteś zadowolony ze sposobu rozdzielania punktów do atrybutów, możesz je zamienić, płacąc 10 monet za punkt.

Istnieją 2 bardzo ważne statystyki, które gracze muszą stale pilnować:

  • Punkty zdrowia - utracone, gdy rycerz bierze udział w bitwach. 5% maksymalnej liczby punktów zdrowia jest uzupełnianych co godzinę, mimo to rycerze tracą maksymalne punkty zdrowia + 0.001 przez utraconą po bitwie populację. Jeżeli punkty zdrowia rycerza dojdą do 0, oznacza to, że został on śmiertelnie ranny. Gracz musi zapłacić za jego życie Surowcami i odczekać chwilę lub zapłacić 3 monety za rycerza znajdującego się na danym poziomie, a wówczas rycerz zostanie uzdrowiony natychmiast. Śmiertelnie ranny rycerz nie daje bonusów miastu swojego władcy.Na przykład: jeżeli straciłeś Rycerza podczas bitwy, w której brało udział 50 000 populacji, zdrowie Rycerzy spadnie o 65% (15% za wzięcie udziału w bitwie i 50% za utraconą populację - 50 000 * 0.001);
  • Punkty Wytrzymałości - rycerze tracą punkty wytrzymałości, gdy uczestniczą w misjach.

Wróć na górę