Wyprawy Łączone

Wyprawy ŁączoneWypraw Łączona to Wyprawa, która może osiągnąć więcej niż jeden cel i misję. Podczas takiej Wyprawy Armia nie zawraca do Zamku po wypełnieniu jednej misji, ale kontynuuje kolejne misje i przechodzi do kolejnego celu Wyprawy.

Zwykli gracze mogą wysłać Wyprawy do dwóch celów, podczas gdy gracze VIP mogą wysłać swoje Armie na Wyprawę łączoną do 5 celów.

Gdy gracz wykonuje 2., 3. lub kolejny cel Wyprawy Łączonej, może zobaczyć nadchodzący atak tak szybko jak armia opuściła swój pierwszy cel. Gracz może udać się na Urlop lub przejść w tryb Ochrona nim Wyprawa do jego Zamku się rozpoczęła.

Gdy w Wyprawie Łączonej jest więcej niż jeden Atak, każdy cel jest uważany za odrębną i niezależną Wyprawę.

Ograniczenia:

 • Wyprawy Łączone mogą zawierać Atak i Sprzątanie.

Szpiegowanie, Obozowisko, Patrol, Wsparcie i Wyprawa Transfer nie mogą być częścią Wyprawy Łączonej.

 • Wyprawa Łączona nie może mieć Szlachcica .
 • Dwa kolejne cele Wyprawy Łączonej nie mogą mieć takich samych współrzędnych.
 • Gdy różnica w poziomach między Wysyłającym a celem wynosi więcej niż 7, nim Wyprawa osiągnie cel, zostaje zawrócona do Zamku, z którego wyszła.

Czas podroży:

 • Czas potrzebny na Wyprawę Łączoną jest obliczany w taki sam sposób, jak Wyprawy nie będące Wyprawami Łączonymi.
 • When returning a Multiple-target march, while traveling between two of the targets the time for the March to return is equal to the travel time from the last reached target to the Castle the time that has passed between the leaving of the previous target and the recalling of the March.

Na przykład:

Gracz wysłał Wyprawę Łączoną z 5 celami; Wyprawa osiągnęła 4. cel i skierowała się do celu 5.; po 10 minutach marszu z 4. celu do 5., gracz postanowił odwołać Wyprawę. W takim przypadku czas potrzebny na powrót jest równy czasowi potrzebnemu na przejście od celu 4. do Zamku 10 minut, które zabrało przejście z celu 4. do 5.

Zapamiętaj, że gdy Wyprawa Łączona lub jej część podlega motywacji Prędkość lub obniżeniu Prędkości, czas potrzebny na powrót Wyprawy Łączonej od ostatniego celu do Zamku nie będzie podlegał Motywacji Prędkości czy jej obniżeniu. Czas powrotu będzie równy czasowi, jaki potrzebuje Wyprawa Łączona na powrót, gdy nie jest Motywowana i jej Prędkość nie jest obniżona. Tak samo dzieje się, gdy gracz odwołuje Wyprawę Łączoną, nim ta osiągnie ostatni cel.

Zapamiętaj: Bonus Prędkość otrzymywany dzięki Motywacji lub Specjalnym jednostkom Mongołów "Strażnicy Czyngis-Chana" nie dotyczy powrotu z Wyprawy Łączonej.

Motywacja:

Motywacja Wyprawy Łączonej jest osobna dla każdego celu tej Wyprawy. Każda misja musi być Motywowana oddzielnie. Dozwolone jest Motywowanie Prędkości podczas misji Atak.

Aby rozpocząć Wyprawę Łączoną, wykonaj następujące kroki:

 • Idź do menu Wyprawy.
 • Wybierz Jednostki, które maja wziąć udział w Wyprawie (z wyjątkiem Szlachty).
 • Kliknij "Kontynuuj".
 • Określ konkretne współrzędne celu, typ Wyprawy (Atak czy Sprzątanie), Motywację i Formację, a następnie kliknij "Dodaj Wyprawę".
 • Powtarzaj powyższy krok, dopóki wszystkie pożądane przez ciebie cele nie zostaną dodane lub do czasu gdy maksymalna ilość celów nie zostanie osiągnięta.
 • Kliknij "Wyślij Wyprawę".

Wróć na górę