Bizantyjczycy

Drewno jest ważnym surowcem każdego władcy. Jest używane do konstrukcji budynków, rozbudowy zamków, jak również do szkolenia łuczników i maszyn oblężniczych. Bizantyjczycy otrzymują 10% bonus na drewno pochodzące z kopalń, co wpływa na dobry rozwój gospodarczy i militarny ich nacji. Ten bonus pomaga im trenować łuczników, którzy dodatkowo są szkoleni 10% szybciej niż inne nacje. Łucznicy są niezbędną częścią armii, ponieważ osłaniają piechotę i kawalerię na linii frontu.Bizantyjczycy mogą ukryć 25% więcej surowców w swoim magazynie niż pozostałe nacje, co chroni je przed atakami wrogów.Awansowane jednostki szybko mogą stać się przyczyną wygrania lub przegrania bitwy. Bizantyjczycy awansują swoje jednostki 10% szybciej niż inne nacje, co daje im przewagę jakościową wojowników (nie dotyczy weteranów awansowanych).Ta nacja może wysłać 20% więcej marszów, niż inne nacje, co wpływa na większą ilość zasobów dostarczanych do zamków.Nie zapominaj, że Bizantyjczycy mogą uzdrowić więcej jednostek po bitwie.Bizantyjczycy to groźny przeciwnik na polu bitwy i każdy władca musi o tym pamiętać.

Nacja otrzymuje następujące bonusy:

  • 10% większa produkcja Drewna;
  • 10% szybsze szkolenie Łuczników;
  • 25% większa pojemność magazynów;
  • 10% szybszy awans dla wszystkich jednostek (z wyjątkiem awansowanych Weteranów);
  • 20% więcej Wypraw niż dopuszcza Tawerna;
  • Możliwość leczenia rannych żołnierzy, gdy 150 leży na polu bitwy (200 dla innych nacji).

Specjalna Jednostka: Mnich

Specjalna Jednostka Bizantyjczyków - Mnich - jest bardzo ważna podczas bitew, ponieważ dzięki umiejętności Uzdrowiciel po każdej rundzie gry może uzdrowić więcej jednostek.

Please note that the bonus on Education given by the Monks can increase the experience gained from battles ONLY.

Wróć na górę