Polityka Sojusze

Pokój to obustronna polityka, która jest proponowana przez uprawnionych do tego członków jednego i drugiego Klanu i staje się ważna w chwili jej przyjęcia.

Kiedy dwa Klany zawarły sojusz z innymi Klanami, członkowie tych Klanów nie mogą atakować siebie nawzajem. Aby trwać w Pokoju, obie strony muszą wyrazić na to zgodę, co do Wojny, może się na nią zdecydować tylko jedna strona. Pokój jest aktywny przez 24 godziny lub do jego zaakceptowania i czas jego trwania wynosi co najmniej 7 dni i nie więcej niż 56 dni.

Kiedy oferta Pokoju została przyjęta, dwa Klany trwają w Pokoju przez wybrany okres czasu i nie mogą atakować siebie nawzajem. Jeżeli nie wybrano okresu czasu, Sojusz trwa nadal 1 tydzień i po tym czasie Sojusz jest ważny do czasu, gdy jeden z Klanów go nie zerwie. Zerwanie Sojuszu nie oznacza wypowiedzenia Wojny, ale umożliwia Klanom, które trwały w Pokoju, atakować siebie.

Gdy aplikacja nie odpowiada w ciągu 24 godzin, staje się nieważna. Kiedy wniosek zostanie odrzucony, nadawca otrzymuje wiadomość, że oferta została odrzucona. Nadawca może wycofać swoją ofertę w ciągu 24 godzin.

Dwa Klany nie muszą zadeklarować Wojny, by zdecydować się na Pokój.

Wróć na górę