Rycerz w Obozie

Rycerz może być wysłany do obozu, z kampanią, która zakłada obóz. Rycerz wraca, gdy cały obóz jest zwracany lub samotnie dzięki przyciskowi "odwołaj". Kiedy go naciśniesz, czas potrzebny do powrót powinien być taki sam, jak czas potrzebny do założenia obozu.

Podczas gdy rycerz jest w obozie, bonusy od przedmiotów nie wpływają na zamek. Gdy rycerz przebywa w obozie, nie może być wysłany na misje. Rycerz nie może być przypisany do innego zamku, podczas gdy przebywa w obozie. Kiedy rycerz jest w obozie, a lojalność zamku, z którego został wysłany spadnie poniżej 3001 rycerz powinien zostać "teleportowany" z powrotem do zamku wraz z wojskiem. Kiedy rycerz przebywa w obozie, nie możesz wykorzystać skrzyń z surowcami.

Wróć na górę