Maszyny Oblężnicze i szanse na zniszczenie budynku

Maszyny Oblężnicze i szanse na zniszczenie budynku. Niektóre spośród Maszyn Oblężniczych są jedynymi Jednostkami, które potrafią burzyć Budynki Obrońców Zamku. Szansę na zniszczenie budynku określa się już na początku Bitwy po ilości Katapult, Maszyn Miotających i Wież Oblężniczych w atakującej Armii.

Każda Katapulta ma 0.03% szansę na zniszczenie 1 poziomu 1 budynku, każda Maszyna Miotająca ma 0.05% szansy, a każda Wieża Oblężnicza 0.04%.

Co te procenty oznaczają i jak działają?

Powiedzmy, że wysyłasz atak, który zawiera 200 Katapult i 300 Maszyn Miotających. Każda z tych jednostek dodaje swój bonus: 200 Katapult * 0.03 = 6% 300 Maszyn Miotających * 0.05 = 15% Maksymalna szansa dla tych jednostek na zniszczenie budynku wynosi 21%;

Zobaczmy, co się stanie, jeśli wyślesz więcej jednostek, na przykład: 1500 Katapult * 0.03 = 45% 500 Maszyn Miotających * 0.05 = 25% Maksymalna szansa na zniszczenie budynku wynosi 70%, ale ponieważ maksymalna szansa wynosi 50%, rzeczywista szansa również wynosi 50%.

Wysyłając atak, który zawiera Maszyny Oblężnicze, które mają szansę zniszczyć budynek, możesz skierować atak na określoną grupę budynków.

Strefy, które możesz wybrać jako cele są następujące: Gospodarka, Wojsko, Produkcja.

Kategorie zawierają:

Produkcja – Jeżeli twoje Maszyny Oblężnicze skierowałeś na Produkcję przeciwnika, przy odrobinie szczęścia będą niszczyć jeden z następujących budynków: Magazyny, Kopalnię Złota, Kopalnię Żelaza, Tartak lub Farmę. Wojsko – Jeżeli twoje Maszyny Oblężnicze skierowałeś na Wojsko przeciwnika, przy odrobinie szczęścia będą niszczyć jeden z następujących budynków: Koszary, Stajnie, Mur, Wieżę lub Szpital. Gospodarka - Jeżeli twoje Maszyny Oblężnicze skierowałeś na Gospodarkę przeciwnika, przy odrobinie szczęścia będą niszczyć jeden z następujących budynków: Warsztat, Kuźnię, Mieszkania, Rynek lub Kryjówkę.

Wróć na górę