Bankowość

Twój bohater został nauczony czytania i pisania już w młodym wieku, a także przyswoił sobie podstawowe wiadomości z Matematyki, Ekonomii i Bankowości. To pozwala mu lepiej zarządzać pracą chłopów w Kopalniach i na polach, co wiąże się z większym pozyskiwaniem Surowców. To jest podstawowa umiejętność gospodarza, która poprawia ogólną pozycję gospodarstwa.

Ta umiejętność zwiększa wydobycie Surowców oraz szybkość i ładunek twoich kupców.

WAŻNE:

Ta umiejętność nie dodaje bonusu do ilości wydobycia Surowców, gdy budynki, z których pobiera się Surowce nie są wybudowane (są na poziomie 0). Aby otrzymać bonus, uzyskać więcej Surowców, musisz rozwinąć Budynki, z których pozyskujesz Surowce na co najmniej 1. poziom.

Jak działa bonus:

Pewien procent jest dodawany do ilości Surowców, które otrzymujesz ze swoich kopalni.

Na przykład:

Farma na poziomie 10. daje graczowi 131 Żywności przez godzinę. Jeżeli rozwiniesz tę umiejętność do poziomu Zaawansowanego, ilość ta wzrośnie o 10%, czyli do 144 (131 + 10% = 144).To samo dotyczy wszystkich innych Surowców otrzymywanych z budynków i na wszystkich ich poziomach.

Podstawowy: 5%; szybkość 9, a ładunek każdego kupca wynosi 2000. Zaawansowany: 10%; szybkość 7, a ładunek każdego kupca wynosi 4000. Mistrzowski: 20%; szybkość 5, a ładunek każdego kupca wynosi 6000.

Wróć na górę