Financie

Váš hrdina bol dobrý v čítaní a písaní už v detstve. Tiež má dobré vedomosti v matematike, ekonómii a financiách. To všetko mu umožňuje, aby získal viac zdrojov.Zvyšuje Váš príjem, rýchlosť a nosnosť obchodníkov.

Poznámka:Nedáva vám bonusový príjem zdroja,keď nemáte potrebné budovy postavané(t.j. ich urúveň je 0).

Učeň: +5%; rýchlosť je 9 a nosnosť každého obchodníka je 2000.

Pokročilý: +10%; rýchlosť je 7 a nosnosť každého obchodníka je 4000.

Majster: +20%; rýchlosť je 5 a nosnosť každého obchodníka je 6000.

Späť na vrchol