Peržania

V prvých desaťročiach 3. storočia postihla partský štát závažná kríza, ku ktorej prispeli jednak dlhoročné vojny s Rímom, jednak rozbroje vo vnútri vládnuceho rodu Arsakovcov. Toto oslabenie ústrednej vlády využil jeden z lokálnych vládcov v Párse, stachrský kráľ Ardašír, ktorý s veľkou energiou začal expanziu proti jednotlivým vazalom Partov v Iráne. Po niekoľkoročnom zápase sa mu podarilo dobyť v rokoch 224–228 celé teritórium partskej monarchie a nechať sa v jej hlavnom meste Ktésifóne korunovať na kráľa kráľov. Nastala éra Novoperzskej ríše Sasánovcov, ktorá mala trvať viac ako štyristo rokov. Sásánovci alebo Sasánovci bola posledná predislamská perzská dynastia (224-651).

Jadrom sasánovského vojska bola ťažká jazda, ale pochopiteľne existovali aj pešie kontingenty, aj keď o nich nie je známe toľko ako o kavalérii.

Národ získa nasledujúce bonusy:

10% väčšia produkcia železa;

10% ľahšie trénovanie strelcov;

10% rýchlejšie trénovanie obliehacích strojov;

20% viac pochodov;

20% zvýšená sila proti Stene;

Špeciálna jednotka: Kamangir

Schopnosť špeciálnej jednotky: dáva bonus schopnosti Strelec

Späť na vrchol