Veža

Veža chraní vašu armádu pred útokmi nepriateľa. Len v prípade, že lojalita vášho Hradu klesne pod 3000, ukryté jednotky opustia vežu .

Môžete ukryť všetky typy jednotiek.

Niektoré národy majú bonus, ktorý svýšuje kapacitu veže o 20%-Bulhari,Góty a Litovčania. Niektorí hrdinovia tiež môžu zvýšiť kapacitu pomocom rozvoja schopností.

Maximálna úroveň: 10

Späť na vrchol