Vojak

Vojak

Vojak je bojová schopnosť, ktorá vylepšuje štatistiky všetkých jednotiek pechoty. Táto schopnosť pridáva bonus k útoku a Životu jednotiek na blízky boj (Pechota).

Ako tento bonus vlastne funguje:

Určité percento sa pridá k štatistike života a útoku všetkých vašich peších jednotiek. Bonus z tejto schopnosti získajú aj niektoré špeciálne jednotky, ako sú: Arabi - Janičiari; Iberi - Jazdec s falcatou, Mongolovia - Chengiz Chán, Nemci -Germánsky rytier; Frankovia - Bojovník so sekerou; Bulhari - Kňaz Tangra; Britanovia - Bubeník; Góti - Huskarlov .

Napríklad základné život kopijníka je 40, keď ovládnete schopnosť Vojak na úrovni Majster, jeho život sa zvýši o 40% na 56 (40 +40% = 56).

Rovnako to funguje aj u útoku. K štatistike útoku u všetkých vašich peších jednotiek sa pridá určité percento.

Napríklad základné "sila proti jazde" u kopijníka je 60. Keď ovládnete schopnosť Vojak na úrovni

Majster, tak sa jeho "sila proti jazde" zvýši o 40% na 84 (60 +40% = 84).

Učeň: 10%

Pokročilý: 25%

Majster: 40%

Späť na vrchol