Sklady

Každou vyššou úrovňou získate viac priestorov pre zdroje vo Vašom hrade. Na začiatku je maximálna kapacita 500 z každého zdroja. Rozvojom skladov zvyšujete toto maximum.Je platená možnosť,ktorá umožňuje vám zvýšiť maximálnu kapacitu Skladov o 25% za 7 dní.

Maximálna úroveň: 30

Späť na vrchol