Prehľad schopností

Schopnosti sú veľmi dôležité v svete Khan Wars.Tieto body dostáva každý hráč,po získaní Úrovne.Každá úroveň požaduje určité množstvo Skúsenosti a keď hráč ho dosiahne,dostane spravu o tom. Každá schopnosť dáva odlišný bonus.

Je 13 schopností:

 • Vodcovstvo
 • Vojak
 • Strelec
 • Jazdec
 • Obranca
 • Skaut
 • Financie
 • Liečiteľ
 • Obliehanie
 • Šťastie
 • Vzdelanie
 • Kemp
 • Dozorca

Body schopnosti potrebujete na:

 • Účeň: 1 bod schopnosti
 • Pokročilý: 2 body schopnosti
 • Majster: 3 body schopnosti

To znamená,že potrebujete 1+2+3=6 bodov schopností,aby ste sa stali Majsterom.

Späť na vrchol