Opustenie

Stáva sa, že hrád je skôr problémom pre svojho panovníka ako zdrojom sily. Preto má každý hráč možnosť opustiť svoj hrad. Hrad nemôže byť opustený iba vtedy, akje to jedniný hrad hráča.

Na opustenie hradu musia byť splnené tieto podmienky:

• Hrad nesmie byť vyhlásený za hlavné mesto hráča;

• Hrad musí mať lojalitu 10 000;

• Hrad nemôže byť opustený ak:

  • sú aktívne pochody na ceste do hradu týchto typov: podpora, obchodný pochod, prevod;

  • nie sú žiadne vyslané pochody na ceste do cieľa (keď dosiahli cieľ a vracajú sa do hradu, môže byť opustený).

  • sú aktívne kempy a podpory odoslané z hradu.

Keď je hrad opustený,všetky jeho budovy s úrovňou viac ako 5 sa znížia na úroveň 5. Ľudia z opustenéeho hradu sú takí nespokojní, že začnú búrať budovy.

Poznámka: opustené hrady zostávajú na mape a je možné ich obsadiť.

Na opustenie hradu choďte do menu Možnosti/Možnosti hry;

Späť na vrchol