Stajne

Spočiatku bude vaša armáda tvorená len pechotou z vašich kasární, ale čoskoro nadobudnete pocit že potrebujete aj iné typy vojska - jazdectvo a strelci. Tento typ jednotiek je trénovaný v stajniach. Tam sa vaši vojaci naučia jazdiť na koni asúčasne aj bojovať. Jazdectvo je veľmi dôležité v každej bitke, pretože má veľkú silu a rýchlosť. Poskytuje vám veľkú výhodu v prípade, že váš nepriateľ má len pechotu. Napriek tomu nedostatok pechoty je fatálny vo viacerých prípadoch. Aktualizovanie stajní vám poskytuje lepšie podmienky a znižuje čas výcviku jednotky.

Zníženie používa nasledujúci vzorec:

ČT = (10*ZČ)/(Ú+10) Kde :ČT- čas na trénovanie ZČ-základný časPTČ-čas na trénovanie predchádazajúcej úrovneÚ-úroveň

Vyššími úrovňami stajní získate možnosť vybrať si rýchlejší výcvik jednotiek. Keď štartuje výcvik, môžete si vybrať:

x1 Vaše bojové jednotky budú trénované podľa úrovne Stajní.

x2 Vaše bojové jednotky budú trénované dvakrát rýchlejšie a ich cena vo forme zdrojov sa zvyšuje o 200%.

x3 Vaše bojové jednotky budú trénované trikrát rýchlejšie a ich cena vo forme zdrojov sa zvyšuje o 400%.

Každá úroveň budovy potrebuje kdispozícii 10 Vašich obyvateľov.

Maximálna úroveň: 20

Požadované budovy

Kasárne (úroveň 5)

Kováčska dielňa (úroveň 5)

Späť na vrchol