Στάβλοι

Στάβλοι

Στην αρχή ο μοναδικός στρατός σας θα είναι το πεζικό από τον στρατώνα σας αλλά σύντομα θα αισθανθείτε την ανάγκη να εκπαιδεύσετε άλλους τύπους στρατών όπως το ιππικό. Αυτός ο τύπος μονάδων εκπαιδεύεται στους στάβλους. Εκεί οι χωρικοί σας μαθαίνουν να ιππεύουν ένα άλογο και να πολεμούν ταυτόχρονα. Η κατοχή ενός ιππικού είναι πολύ σημαντική σε κάθε μάχη λόγω της μεγάλης δύναμης και της ταχύτητάς του. Σας δίνει ένα μεγάλο πλεονέκτημα, ειδικά εάν ο εχθρός σας έχει μόνο το πεζικό, αλλά και η έλλειψη πεζικού μπορεί να είναι μοιραία στις περισσότερες περιπτώσεις. Η αναβάθμιση των στάβλων δίνει καλύτερες συνθήκες εκπαίδευσης του ιππικού σας και μειώνει την διάρκεια που απαιτείται για κάθε μία από αυτές .

Μειώνει τη χρονική διάρκεια εκπαίδευσης μονάδων στον στρατώνα. Η μείωση ακολουθεί τον παρακάτω τύπο:

TT = (10*BT)/(L+10)

Όπου: TT- χρόνος για την εκπαίδευση BT-βασικός χρόνος PT-χρόνος για την εκπαίδευση του προηγούμενου επιπέδου L-επίπεδο.

Με τα ανώτερα επίπεδα του στρατώνα θα είστε σε θέση να χρησιμοποιήσετε την επιλογή για να εκπαιδεύσετε τις μονάδες γρηγορότερα .Κατά έναρξη μιας εκπαίδευσης μπορείτε να επιλέξετε: x 1 οι μονάδες μάχης σας θα εκπαιδευθούν ανάλογα με το επίπεδο του στρατώνα. x 2 οι μονάδες μάχης σας θα εκπαιδευθούν δύο φορές γρηγορότερα και η τιμή τους θα ανέβει 200%. x 3 οι μονάδες μάχης σας θα εκπαιδευθούν τρεις φορές γρηγορότερα και η τιμή τους θα ανέβει 400%.

Ανώτατο επίπεδο: 25

Απαραίτητα κτήρια

  • Στρατώνας (επίπεδο 5)
  • Σιδηρουργείο (επίπεδο 5)

Επιστροφή στην Κορυφή