Επισκόπηση Πολιτικής

Οι πολιτικές αντιπροσωπεύουν μια γενικότερη στάση από τη μία προς την άλλη φυλή. Στο Khan Wars, ακριβώς όπως και στον πραγματικό κόσμο, υπάρχουν δύο πολιτικές - Πόλεμος και Ειρήνη. Δύο Φυλές δεν μπορεί να είναι σε Πόλεμο και Ειρήνη την ίδια στιγμή.

Κάθε πολιτική διαρκεί για 1, 2, 4, ή 8 εβδομάδες ανάλογα με την πολιτική που δηλώνεται από το αρμόδιο μέλος της φυλής. Όταν μία ημέρα έχει οριστεί ως τέλος, δεν μπορεί να αλλάξει μέχρι να λήξει ο χρόνος.

Κάθε Φυλή μπορεί να δηλώσει την πολιτική της απέναντι σε οποιαδήποτε άλλη Φυλή.

Στο «Πληροφορίες Φυλής» υπάρχει μια σελίδα για τα πλήρη στοιχεία σχετικά με τις πολιτικές της Φυλής.

Επιστροφή στην Κορυφή