Αποστολές του ιππότη

Οι Ιππότες μπορούν να κερδίσουν μέχρι και 50 επίπεδα αποκτώντας κύρος. Η αποστολές αποτελούν την κύρια πηγή για τα επίπεδα εμπειρίας του ιππότη.

Οι αποστολές είναι διαθέσιμες στο μενού Επαρχία και παρουσιάζονται με κόκκινες σημαίες.


Για να σταλθεί ο Ιππότης σε αποστολή, χρειάζεται αντοχή. Κάθε αποστολή απαιτεί 30 πόντους αντοχής. Κάθε αποστολή μπορεί να διαρκέσει απο 30 έως 90 λεπτά.

Οι πιθανές ανταμοιβές απο αποστολή, πέρα απο κύρος είναι:

  • Πόροι
  • Νομίσματα
  • Στρατός
  • Αντικείμενα
  • Καταναλώσιμα
  • Τίποτα

Επιστροφή στην Κορυφή