Σχηματισμός μάχης

Σχηματισμός Μάχης

Είναι οι θέσεις που λαμβάνουν οι μονάδες σου στη μάχη. Είναι σημαντικός καθώς μπορεί να είναι η διαφορά μεταξύ νίκης και ήττας. Οπότε πρέπει να σκεφτείς πολλούς παράγοντες πρίν αποφασίσεις, με βασικότερο την εμβέλεια των μονάδων

Κάθε στρατός έχει το σχηματισμό του, που μπορεί να αλλαχτεί απ τον παίκτη. Αποτελείται απο 4 γραμμές, με 8 πεδία σε κάθε γραμμή. Πιθανοτατα του αμυντικού συμπεριλαμβάνει και 5η γραμμή, το Τοίχος, το οποίο είναι πάντα στην πρώτη γραμμή. Σε κάθε πεδίο μπορεί να μπεί οποιαδήποτε μονάδα, και υπάχει η δυνατότητα να υπάρχουν κενά πεδία. Όταν οι μονάδες της 1ης γραμμής σκοτωθούν, ως πρώτη γραμμη πιάνεται η αμέσως επόμενη που περιέχει μονάδες. Όταν το κάστρο κατακτηθεί ή εγκαταληφθεί, οι αποθηκευμένοι σχηματισμοί μάχης διαγράφονται.

Για να δημιουργήσεις έναν σχηματισμό, πήγαινε στο μενού του στρατού, και πάτα στο "σχηματισμός στρατού". Μπορείτε να έχετε έως 10 αποθηκευμένους. Μπορείτε να τους δημιουργήσετε, αποθηκεύσετε και να τους διαγράψετε. Ένας πρέπει να θεωρείται ως προεπιλεγμένος.

Μπορείς επίσης να αποθηκεύσεις οχι μόνο το σχηματισμό αλλά και τον στρατό όλο, δηλαδή το πόσες μονάδες απο κάθε τύπο.

Αν θέλεις να χρησιμοποιήσεις μια αποθηευμένη επιλογή, μπορείς να κρατήσεις τον αριθμό μονάδων αλλά να αλλάξεις απλά τον σχηματισμό απ το μενου με τις συντεταγμένες και το κίνητρο πορείας.Παράδειγμα:Έχεις αποθηκεύσει στρατό με 100 δορατοφόρους και 100 ξιφομάχους. Μπορείς τις ίδιες μονάδες να τις χρησιμοποιήσεις, χωρίς το σχηματισμό, ο οποίος επιλέγεται στην επόμενη οθόνη.

Επιστροφή στην Κορυφή