Ξυλουργείο

Η ξυλεία είναι ένας πολύ σημαντικός πόρος στο παιχνίδι επειδή και τα όπλα και τα κτήρια κατασκευάζονται από αυτήν. Για να λάβετε την ξυλεία χρειάζεστε τους υλοτόμους.

Στον ξυλουργείο ο υλοτόμος μαζεύει το ξύλο και το υποβάλλει σε επεξεργασία σύμφωνα με τις ανάγκες των οικονομικών σας. Με την αναβάθμιση ξυλουργείου αυξάνετε τον χώρο υλοτόμων και αντίστοιχα το ποσοστό παραγωγή του ξύλου σας

Ανώτατο επίπεδο: 30

Απαραίτητα κτήρια: Κανένα

Επιστροφή στην Κορυφή