Κατασκοπεία

Ο πιο σίγουρος τρόπος να ξέρετε τι αντιμετωπίζετε. Η μονάδα Ανιχνευτής είναι εκπαιδευμένη στο να βρίσκει πληροφορίες για τον εχθρό σας. Γι αυτό μπορείτε να στέλνετε μόνο αυτή σε πορείες κατασκοπείας. Προτείνουμε να τη χρησιμοποιείτε για να μην έχετε δυσάρεστες εκπλήξεις απ τους εχθρούς σας.

Περιορισμοί:

Δε μπορείτε να στείλετε κατασκοπεία αν έχετε 7 επίπεδα διαφορά με τον αντίπαλο (η διαφορά μπορεί να αλλάζει ανάλογα με τον κόσμο παιχνιδιού).

Παρακινηση:

Μπορούν να λάβουν παρακινηση για:

  • Ταχύτητα
  • Κατασκοπεία

Πως λειτουργεί:

Οταν μια πορεία κατασκοπείας φτάνει στον προορισμό της, γίνεται μια μάχη που μόνο Ανιχνευτές μπορούν να πάρουμ μέρος. Δε δημιουργείται αναφορά μάχης, αντίθετα οι 2 πλευρές λαμβάνουν μήνυμα κατασκοπείας. Αν ο αμυντικός δεν έχει κατασκόπους, δε λαμβάνει μήνυμα.

Πιθανές εκβάσεις:

  • Αν όλοι οι επιτιθέμενοι Ανιχνευτές πεθάνουν, ο επιτιθέμενος παίκτης δε λαμβάνει πληροφορίες.
  • Αν επιβιώσουν Ανιχνευτές, ο επιτιθέμενος θα ξέρει τους πόρους του αμυνόμενου.
  • Αν οι επιτιθέμενοι Ανιχνευτές που επιζήσουν είναι περισσότεροι απ τους αντίστοιχους αμυνόμενου, ο επιτιθέμενος παίκτης θα ξέρει τους πόρους, επίπεδα κτιρίων και τους τύπους μονάδων που υπερασπίζονται το κάστρο. -Αν ο αριθμός των επιζώντων επιτιθεμένων ανιχνευτών είναι διπλάσιος των επιζώντων αμυνόμενων ανιχνευτών ο εισβολέας θα γνωρίζει το ύψος όλων των πόρων,τα κτήρια και τον στρατό στο κάστρο και τις πιθανές υποστηρίξεις. -Αν ο αριθμός των επιζώντων επιτιθεμένων ανιχνευτών είναι τριπλάσιος των επιζώντων αμυνόμενων ανιχνευτών ο εισβολέας θα γνωρίζει το ύψος όλων των πόρων,τα κτήρια και τον στρατό στο κάστρο και τις πιθανές υποστηρίξεις,τις αναβαθμίσεις των μονάδων τού στρατού αλλά και τις μονάδες στον πύργο.

Αν ο αμυντικός δεν έχει Ανιχνευτές, δε λαμβάνει ειδοποίηση οτι τον κατασκοπεύσαν.Αν ο αμυντικός έχει Ανιχνευτές αλλά είναι κατα 50% λιγότεροι απ τους επιτιθέμενους, απλά λαμβάνει ειδοποίηση οτι τον κατασκοπεύσαν.Αν η απόπειρα κατασκοπείας αποτύχει, ο αριθμός των νεκρών Ανιχνευτών θα φανεί σε μήνυμα. Τα δεδομένα θα μπορούν να μπούν και στον εξομοιωτή μάχης.

Επιστροφή στην Κορυφή