Ημερήσιες Αμοιβές

Κάθε φορά, που οι παίκτες συνδέονται για συνεχόμενες ημέρες λαμβάνουν μία ημερησία αμοιβή! Αυτές είναι μικρές αμοιβές που δίνονται στους παίκτες για την δραστηριότητα τους σε ότι έχει να κάνει σε σχέση με το παιχνίδι.

Οι πιο πιθανές αμοιβές είναι οι εξής :

  • μια μικρή ποσότητα ενός τύπου πόρου ,
  • ένα μικρό ποσό όλων των πόρων,
  • ορισμένο χρονικό διάστημα δωρεάν VIP, ακόμα και μερικά νομίσματα.

Όταν η αμοιβή είναι συνδρομή VIP, προστίθεται αυτόματα στις ήδη υπάρχουσες μέρες συνδρομής VIP. Όταν πάλι η αμοιβή είναι ποσότητα πόρων, τότε ο παίκτης λαμβάνει ένα σεντούκι θησαυρού, το οποίο τοποθετείτε στην καταγραφή του ιππότη. Τότε ο παίκτης το τοποθετεί στην θήκη των αναλώσιμων ώστε να πάρει την αμοιβή του. Οι αμοιβές με το πέρασμα των ημερών κατά των οποίων ο παίκτης συνδέετε στο λογαριασμό του. Αυτό σημαίνει ότι την δεύτερη μέρα θα πάρει μια αμοιβή ελαφρώς μεγαλύτερη από αυτή που έλαβε την πρώτη ημέρα. Την τρίτη ημέρα μια ακόμα ελαφρώς μεγαλύτερη αμοιβή σε σχέση με την δεύτερη. Και συνεχίζει έτσι μέχρι την πέμπτη ημέρα όπου ο παίκτης παίρνει την μεγαλύτερη ποσότητα αμοιβής που υπάρχει. Αν ο παίκτης συνεχίσει να συνδέεται θα παίρνει την αμοιβή που πήρε και την πρώτη μέρα, την μεγαλύτερη δηλαδή. Εάν πάλι ο παίκτης δεν συνδεθεί για μία ημέρα τότε οι αμοιβές ξαναρχίζουν πάλι από την αρχή , από την μικρότερη δηλαδή αμοιβή.

Επιστροφή στην Κορυφή