Επισκόπηση Φυλής

Οι Φυλές στοKhanWars αντιπροσωπεύουν κλειστές ομάδες παικτών που ενωμένοι με τον αρχηγό της Φυλής αγωνίζονται για τη νίκη. Η Φυλή καθορίζει επίσης τις πολιτικές σχέσεις μεταξύ των παικτών.

Κάθε παίκτης ο οποίος είναιτουλάχιστον 3ου επιπέδου μπορεί να δημιουργήσειμια φυλή.Yπάρχει όριο στον αριθμό των μελών της φυλής (20) , αλλά πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ένα μέλος φυλής για να υπάρχει σαν φυλή και να έχει τουλάχιστον δύο μέλη, προκειμένου να εμφανιστεί στην Κατάταξη Φυλών. Στην Φυλή,το όνομα του κάθε παίκτη είναι σύνδεσμος στο προφίλτου. Υπάρχει μια επιλογή για να δείτε πόσος χρόνος απομένει έως ότου είστε σε θέση να ενταχθείτεή να δημιουργήσετε μια Φυλή.

Κάθε φυλή έχειέναν ηγέτη-αρχηγό ο οποίος έχειόλα τα δικαιώματα για τη διαχείριση της.

Μάχες μεταξύ παικτών από την ίδια φυλή δεν δίνουν καμία εμπειρία σε κανένα από τους παίκτες Πόροι κλεμμένοι απο συμπαίκτες στην ίδια φυλή, και χαμένες μονάδες σε μάχες μεταξύ παικτών της ίδιας φυλής δεν επηρεάζουν την εβδομαδιαία κατάταξη.

Συνομιλία (chat) Φυλής

Η Συνομιλία (chat) της Φυλής είναι μια επιλογή που επιτρέπει στους παίκτες να επικοινωνούν σε πραγματικό χρόνο με τους συντρόφους τους.Είναι πολύ χρήσιμο για τη συζήτησητων πολιτικών,στρατηγικών αλλά περισσότερο για την ανάπτυξη συντονισμένων δραστηριοτήτων.Είναι διαθέσιμο στην σελίδα της Φυλής του παιχνιδιού.

Σημείωση: Μόνο τα μέλητης συγκεκριμένης Φυλής μπορούν να χρησιμοποιήσουν την λειτουργία αυτή.

Επιστροφή στην Κορυφή