نمای کلی قبیله

قبیله در جنگ خانها نشان دهنده ی گروهی از بازیکنان است که توسط فرمانروای خود متحد شده و برای پیروزی تلاش میکنند. قبیله روابط سیاسی بین بازیکنان تعریف میکند.

هر بازیکن دارای حداقل سطح 3 میتواند قبیله ی خود رو تاسیس نماید. حداکثر تعداد اعضای قبیله 20 نفر و حداقل آن 1 نفر می باشد اما حداقل تعداد اعضای هر قبیله برای نمایش در رتبه بندی 2 می باشد.البته شایان ذکر است در دنیاهای مختلف تعداد حداکثر ظرفیت اعضای یک قبیله متغیر است . با کلیک کردن بر روی اسم قبیله وارد صفحه اطلاعات قبیله می شوید.در صفحه اطلاعات قسمتی وجود دارد که می توانید ببینید چه مقدار زمان باقی مانده تا بتوانید به قبیله دیگری ملحق شوید.

هر قبیله دارای یک فرمانروا با تمامی اختیارات برای مدیریت قبیله می باشد

جنگ بین اعضای یک قبیله بدون دریافت تجربه توسط طرفین همراه خواهد بود و سربازهای کشته شده و منابع غارت شده در جنگ نیز در رتبه بندی هفتگی محاسبه نخواهد گردید.

گپ قبیله گزینه ای است که به بازیکنان اجازه ی برقراری ارتباط در هر زمان را میدهد. این امر برای بحث در مورد سیاست ها ، استراتژی ها و اقدامات هماهنگ نظامی بسیار مفید است.

توجه : فقط اعضای یک قبیله می تواند از گپ قبیله استفاده کنید

بازگشت به بالا