گشت زنی

هنگامی که شما ارتش خود را به گشت زنی میفرستید آنها بدون انجام هیچ کاری به قلعه میرسند و بازمیگردند. این مارش میتواند برای امنیت ارتش در برابر حمله ها بسیار مفید باشد.

محدودیت ها:

  • مارش گشت زنی را نمیتوان به صورت چندگانه ارسال کرد.

تحریک:

  • برای مارش گشت زنی هیچ نوع تحریکی وجود ندارد

بازگشت به بالا