سواره نظام سبک

اطلاعات

اولين يگان سواره نظام که به ارتش شما اضافه مي شود. در مجموع اين يگان براي حمله هاي سريع و غارت منابع از قلعه ديگر آموزش داده شده است. وزن حمل آن به او اجازه حمل تا 90 را مي دهد.

مانند همه يگان هاي سواره ، سواره نظام هاي سبک در مقابل پياده نظام ها قوي تر هستند.

نوع يگان

سواره نظام

ساختمان هاي مورد نياز

اسطبل (مرحله 3)آهنگري (نرحله 5)

خصوصيات

در دسترس براي همه اقوام

منابع
طلا:120جمعيت:4
آهن:120زمان:00:30:00
چوب:50Speed: 6
غذا:250وزن حمل:90

قدرت و سلامت
قدرت عليه پياده نظام:100
قدرت عليه سواره نظام:50
قدرت عليه کمانداران:100
قدرت عليه ساختمان ها:0
قدرت عليه تسليحات محاصره:100
سلامت:200
محدوده برد:1

مشخصات ارتقاء حمله

سطحطلاآهنچوبغذازماندرصد
12301151152301:33:2010%
24602302304602:28:1020%
38054034038053:06:4230%
4120860460412083:55:1440%
5150975575515094:56:2450%
6188794494418876:13:2860%
723581179117923587:50:3570%
829481474147429489:52:5580%
9368518431843368512:27:0590%
10460623032303460615:41:20100%

مشخصات ارتقاء دفاع

سطحطلاآهنچوبغذازماندرصد
12881441442881:13:2010%
25752882885751:56:2520%
3100650350310062:26:4230%
4150975575515093:04:5040%
5188794494418873:52:5350%
623581179117923584:53:2760%
729481474147429486:09:4470%
836851843184336857:45:5280%
946062303230346069:47:0090%
10575828792879575812:19:37100%

زمان و مقدار منابع به سرعت دنیا وابسته است که در جدول ذیل ذخیره شده است

سرعت دنیا

x1

x2

x3

x4

x5

x6

x7

x8

x8

x10

سرعت ارتقاء

x1

x1

x2

x2

x3

x3

x4

x4

x5

x5

هزینه ارتقاء

x1

x1

x2

x2

x3

x3

x4

x4

x5

x5

مثلا در دنیا 10 برابر شما به مقدار 5 برابر منابعی که در جدول آمده است منابع نیاز دارید اما ارتقاء 5 برابر سریع تر انجام می شود

بازگشت به بالا