بهبود سریع شوالیه

بازیابی سریع شوالیهممکن است در طی یک نبرد شوالیه شمااز دست برود و این برای یک فرمانده بزرگ مصیبتی غیر قابل جبران است این گزینه این امکان را برای شما فاهم می کند که باصرف سه سکه برای هرسطح (بعنوان مثال 45 سکه برای سطح 15) شوالیه خود را احیا کنید البته گزینه دیگری هم با خرج کردن منابع در اختیار شما است که برای بازگشت شوالیه باید مدت زمانی را برحسب سرعت دنیای خود منتظر بمانید

بازگشت به بالا