رتبه بندی هفتگی

در رتبه بندی هفتگی 5 نوع دسته بندی وجود دارد و در هرکدام 10 بازیکن اول نمایش داده می شوند که به 3 نفر اول هدایایی تعلق می گیرد اما بقیه جز مدال جایزه ای دریافت نمی کنند

رتبه:جایزهمهاجممدافعغارت کنندهسازنده
1سکه50505050
2سکه30303030
3سکه15151515
4مدال0000
5مدال0000
6مدال0000
7مدال0000
8مدال0000
9مدال0000
10مدال0000
  • مهاجم به فردی که بیشترین تلفات در حمله را داشته باشد

  • مدافع به فردی که بیشترین تلفات را در دفاع داشته باشد

  • غارتگر به فردی که بیشترین مقدار منابع را غارت کرده باشد

  • سازنده به فردی که بیشترین منابع را صرف بالا بردن سطح ساختمانها کرده باشدیک رتبه بندی دیگر هم موجود است که مربوط به افرادی است که بیشترین مدال ها را بدست آورده اند

بازگشت به بالا