بلغار ها

طلا یکی از منابع اصلی بازی میباشد.بلغار ها با تولید 10 درصد بیشتر از این منبع به شما کمک میکنند تا یک ارتش قوی و قدرتمند به دست آورید .علاوه بر این کمانداها بخش عمده ای از ارتش شما میباشند و تولید آنها نیاز به منابع زیادی دارد. این نژاد با تولید 10درصد ارزاتر کماندارها به تشکیل یک ارتش قدرتمند به شما کمک میکند.یکی دیگر از مزایای این نژاد پنهان سازی 20درصد ارتش بیشتر در برج نسبت به سایر نژادها میباشد.علاوه بر این موارد این نژاد با دیواری 20 درصد قوتر که نه تنها باعث میشود سخت تر از بین برود بلکه به نیروهای مهاجم نیز آسیب میرساند.بلغارها گزینه ای عالی برای بازیکنان جدید و همچنین آنهایی که باتجربه هستند میباشند .

این قوم از امتیازات ویژه زیر برخوردار است:

-10% سود از طلا -کمانداران %10 ارزانتر است. -20% دیوار قوی تر. -20% ظرفیت بیشتر برج.

یگان ویژه: کشیش تانگارا

یگان ویژه ی این نژاد به مهارت طب امتیاز میدهد و تضمین میکند که بعد از هر دوره نبرد تعداد بیشتری از یگانهای مجروح شما مداوا شوند.

بازگشت به بالا