کاربران وی آی پی

تبدیل شدن به کاربر VIP این امکان را به شما می دهد که گزارش نبرد را به صورت پیشرفته و با جزئیات کامل تری ببینند. گزینه ای برای تمدید اتوماتیک اعتبار VIP موجود است.

شما می توانید آن را در منوی VIP پیدا کنید .بسته های VIP به صورت زیر است:

-100 سکه برای 10 روز -250 سکه برای 25 روز بعلاوه 5 روز هدیه -450 سکه برای 70 روز بعلاوه 20 روز هدیه -750 سکه برای 120 روز+ بعلاوه 60 روز هدیه

امکانات کاربران VIP :

-منوی جدید "جستجوی مرکب "، جایی که شما می توانید قربانیان خود را پیدا کنید، با استفاده از مختصات های مشخص ومیزان تجربه. -اخبار بجای 24 ساعات 72 ساعات نگه داشته خواهند شد. -شما در منوی اخبار بجای اینکه تنها قادر به مشاهده اولین بخش باشید میتوانید قسمتهای دیگر را نیز مرور کنید. -شما میتوانید اخرین زمان انلاین بودن بازیکنان را ببینید. -زمانی که یک حمله به شما فرستاده، شما در هر صفحه ای اطلاعیه آنرا خواهید دید. -شما میتوانید از فیلتر پیشرفته در بازار استفاده کنید. -منوی "نگاه کلی بازیکن" - از اینجا شما می توانید تا اطلاعات کلی در مورد قلعه هایتان بدست آورید. -امکان ساخت 10 صف ساخت نیروی همزمان(به جای 5 صف ساخت). -امکان ساخت 4 ساختمان به صورت همزمان(به جای 2 ساختمان). -امکان ساخت 4 ارتقا در صف آهنگری.(به جای 2 ارتقا) -قادرند بجای 5 گزارش جنگ کاربران عادی 20گزارش جنگ را ذخیره نمایند. -قادرند بجای سه مراسم کاربران عادی 5 مراسم در روز انجام دهند.

بازگشت به بالا