محافظت

حالت محافظت

حالت محافظت به شما کمک می کند که خود را بعد از یک نبرد خانمانسوز بازیابی نمایید . در این حالت سایر بازیکنان نمی توانند به شما مارش حمله یا حمایت ارسال نمایند و خود شما هم نمی توانید به بازیکنان فعال حمله نموده یا از آنها جاسوسی نمایید اما قلعه های غیر فعال در دسترس خواهند بود همچنین مارشهای حمله ای که قبل از محافظت فرستاده شده اند در زمان مقرر به قلعه شما خواهند رسید پس حالت محافظت تنها برای مارشهایی که بعد از فعال شدن آن ارسال گردد کار می کند زمان محافظت بسته به سرعت دنیا متفاوت خواهد بود 1-2 برابر 72 ساعت3-4 برابر 48 ساعت5-6 و7 برابر 36 ساعت8-9 و 10 برابر 24 ساعت

مهم: در دنیاهای رترو حالت محافظت حداکثر 5 بار قابل دسترسی است که برای بار اول فعال کردن آن مجانی است ولی برای دفعات بعد باید مانند ذیل هزینه بپردازید دومین بار 200 سکه سومین بار 300 سکه چهارمین بار 400 سکه پنجمین بار 500 سکه تا زمانی که حالت محافظت فعال است از دیگر گزینه ها نمیتوانید استفاده کنید مثلا به حالت بیکاری وارد شوید یا محافظت دیگری را فعال کنید برای فعال کردن حالت محافظت باید به اندازه یک زمان محافظت از پایان محافظت قبلی بگذرد بعنوان مثال در یک دنیای 1 برابر که مدت محافظت 72 ساعت است پس از پایان محافظت اول باید 72 ساعت برای فعال کردن دومین محافظت صبر نمایید در ضمن شما توانایی پایان حالت محافظت قبل از اتمام زمان آن را ندارید

مهم در هنگام حفاظت، قلعه های بازیکن هیچ امتیازی به قبیله نمی دهد

بازگشت به بالا