درمانگاه

درمانگاه

در جنگها سربازان کشته می شوند. این یک واقعیت در نبرد است .ولی زخمی ها هم در جنگها باقی می مانند. با ساخت درمانگاه می توانید یگان های زخمی شده در بین جنگها را درمان کنید.

امکان بهبود یگان ها شامل میانگین حداکثر و حداقل قابلیت درمانگاه برای درمان زخمی ها می باشد.

مثال: برای درمان نیروهای قلعه ای که 200 زخمی کنار آن وجود دارد مارش پاکسازی ارسال می کنید .اگر سطح درمانگاه شما 6 باشد یعنی شما می توانید 6% زخمی ها را معالجه کنید و هنگام پاکسازی بین 3% تا 6% امکان معالجه خواهید داشت که به صورت راندم انجام می شود.

شما فقط امکان درمان پیاده نظام را خواهید داشت -نیزه دار-شمشیر زن- گرزدار و تبر زن و با ارسال مارش شما 4% یگان پاکسازی می کنید(دقت کنید که این یک مثال است و ممکن است این عدد بین 3% تا 6% باشد).

4%x200=8

شما 8 یگان درمان می کنید که 3 نیزه دار, 1 شمشیر زن و 4 گرزدار و 0 تبر زن در بین آنهاست. دقت کنید که این اعداد ممکن است متفاوت باشد.

بنابراین مهم نیست چه مقدار هزینه برای ساخت درمانگاه می دهید. این کار را انجام دهید. البته اکنون این قابلیت را هم دارید با خرج مقداری سکه نتیجه پاکسازی خود را به کماندار - سواره نظام و یا حتی ماشین های محاصره تبدیل نمایید

حداکثر سطح: 10

ساختمان های مورد نیاز:

خانه (سطح 10)

آهنگری (سطح 15)

زمان و منابع مورد نیاز:

سطحطلاآهنچوبغذادرصد شانس برای درمانزمان
13052452253150 ÷ 100:25:00
24843883575001 ÷ 200:39:41
36104904506301.5 ÷ 300:50:00
47686175677932 ÷ 401:03:00
596877871410002.5 ÷ 501:19:23
6122098090012603 ÷ 601:40:02
715371235113415883.5 ÷ 702:06:02
819371556142920014 ÷ 802:38:49
924411961180125214.5 ÷ 903:20:06
1030762470226931765 ÷ 1004:12:08

بازگشت به بالا